ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 22.VIII.1965

«GEMINI V»: Ακρωτήριον Κέννεντυ, 21.- Ο πύραυλος-φορεύς του διαστημικού θαλαμίσκου «Δίδυμοι – 5» των αστροναυτών Κούπερ (Gordon Cooper, δεξιά) και Κόνραντ (Charles «Pete» Conrad, αριστερά) εξετοξεύθη επιτυχώς εντεύθεν σήμερον Σάββατον και ώραν 14.00 Γκρήνουϊτς. Ο πύραυλος «Τιτάν – 2» με 9 ορόφους ανυψώθη προς τον ουρανόν εν μέσω φλογός. […] Ο πρόεδρος Τζόνσον παρηκολούθησε εις την τηλεόρασιν την εκτόξευσιν επί 7 λεπτά. Αι εικόνες μετεδόθησαν εις τον Λευκόν Οίκον έγχρωμοι διά πρώτην φοράν. […] Οι δύο αστροναύται πρόκειται να παραμείνουν εντός του θαλαμίσκου των 191 ώρας και 53 λεπτά –δηλαδή επί διάστημα μικρότερον κατά επτά μόνον λεπτά των οκτώ ημερών– πραγματοποιούντες 121 τροχιάς περί την Γην. […] Ο κ. Γουέμπ, διευθυντής του διαστημικού προγράμματος της NASA, εδήλωσε σήμερον ότι η αποστολή Αμερικανών εις την Σελήνην δύναται να γίνη το 1968 ή 1969.

ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ – ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ: «Η δημοκρατία με απλά λόγια». Υπό του κ. Κωνστ. [αντίνου] Δ. Τσάτσου. « […] Οι μεγάλοι κεφαλαιοκράται και τα διεθνή καρτέλ και τα τραστ κάνουν κατάχρηση των δικαιωμάτων ιδιωτικού δικαίου. Οι κομμουνισταί [όπου δεν έχουν επικρατήσει] κάνουν κατάχρηση των δικαιωμάτων δημοσίου δικαίου, ιδίως του δικαιώματος του συνέρχεσθαι, του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι, του δικαιώματος της ελευθέρας εκφράσεως των πολιτικών στοχασμών. Με αυτόν τον τρόπο καταλύεται ουσιαστικά, στον πιο καίριο τομέα, το κράτος δικαίου. Καταλύεται η ουσία της δημοκρατίας. […].»

ΚΟΥΛΑ ΠΡΑΤΣΙΚΑ: Η «Ορχησις», χορογραφική σύνθεσις της κ. Κούλας Πράτσικα, θα εκτελεσθή αύριον 9 μ.μ. εις το «Θέατρον Λυκαβηττού. […].