ΑΠΟΨΕΙΣ

74 χρόνια πρίν… 29.X.1940

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΗΤΤΗΘΗΣΟΜΕΝΩΝ: Λονδίνον, 28.- Το Ρώϋτερ πληροφορείται εκ Βέρνης ότι καθ’ ά εγνώσθη εκεί, συνηντήθησαν σήμερον εις Φλωρεντίαν οι Μουσσολίνι και Χίτλερ, παρουσία των Τσιάνο και Ρίμπεντροπ. Ο στρατηγός φον Κάϊτελ, αρχηγός του γερμανικού επιτελείου και ο φον Μάκενσεν, πρεσβευτής της Γερμανίας εν Ρώμη, συνώδευσαν τον Χίτλερ. Η συνομιλία Χίτλερ – Μουσσολίνι εις το Παλάτσο Βέκιο της Φλωρεντίας, αρχίσασα περί ώραν 11.15΄, έληξε περί ώραν 13.45΄. Οι Χίτλερ και Μουσσολίνι παρεκάθησαν εις πρόγευμα, παρατεθέν εις το Παλάτσο Ρικάρντι. Κατά το πρόγευμα αυτό παρεκάθησαν επίσης οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών και ο αρχηγός των γερμανικών στρατιωτικών δυνάμεων, στρατάρχης Κάϊτελ. Το επίσημον ανακοινωθέν, το εκδοθέν μετά την συνάντησιν έχει ως εξής: «Ο Φύρερ και ο Ντούτσε έσχον σήμερον (Δευτέραν) συνομιλίαν, διαρκέσασαν αρκετάς ώρας, περιστραφείσαν εις τα φλέγοντα ζητήματα της παρούσης στιγμής. Η συνομιλία, γενομένη εντός του πλαισίου της μεταξύ των δύο χωρών συμμαχίας, διεξήχθη, ως συνήθως, εις εγκάρδιον τόνον και απέδειξε την πλήρη ταυτότητα βλέψεων. Οι Ρίμπεντροπ και Τσιάνο μετέσχον της συνομιλίας.» Ο καγκελλάριος Χίτλερ ανεχώρησεν εκ Φλωρεντίας την 5.55΄. [Σημ. «Φ»: Στη συνάντηση Χίτλερ και Μουσσολίνι συζήτησαν τις σχέσεις με την Γαλλία του Βισσύ και την Ισπανία ενώ ο Μουσσολίνι ενημέρωσε τον Χίτλερ για την ιταλική επίθεση κατά της Ελλάδος. Η φωτογραφία αυτή τους δείχνει στο Παλάτσο Βέκιο.]