ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 7-Χ-1966

49-chronia-prin-amp-8230-7-ch-1966-2104898

ΣΑΛΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙ ΕΚΤΡΟΠΗΣ: Ο θόρυβος, ο οποίος εδημιουργήθη από της νυκτός προχθές περί την δημοσιευθείσαν εις τους «Τάιμς της Νέας Υόρκης» ανταπόκρισιν του κ. Σ. Λ. Σουλτσμπέργκερ (φωτογραφία) εξ Αθηνών, ενετάθη χθες από της πλευράς της αντιπολιτεύσεως. Παρά την δήλωσιν του πρωθυπουργού κ. Στεφάνου Στεφανοπούλου, ότι ο Βασιλεύς είναι προσηλωμένος εις την αυστηράν τήρησιν του Συντάγματος, ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου εκ Στοκχόλμης τας πρωινάς ώρας και ο κ. Γεώργιος Παπανδρέου και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΔΑ την εσπέραν απανήλθον εις τους από μηνών προβαλλομένους ισχυρισμούς ότι υφίσταται κίνδυνος εκτροπής. [Σημ. «Φ»: Απέμεναν 197 ημέρες για την 21η Απριλίου 1967, με το πραξικόπημα των Συνταγματαρχών, ενώ στρατηγοί και άλλοι «δυναμικοί» βασιλικοί άνδρες κοιτούσαν τον καιρό…] Η ανταπόκρισις του κ. Σουλτσμπέργκερ, με την επίμαχον περικοπήν –«εάν ο Κωνσταντίνος φοβηθή ότι η χώρα θα αντιμετώπιζε καταστροφήν, υποψιάζομαι ότι θα έφθανε και μέχρι προσωρινής αναστολής και ωρισμένων άρθρων του Συντάγματος, εφ’ όσον έκρινε τούτο αναγκαίον προς αντιμετώπισιν του κινδύνου»– παρέσχεν ούτω την ευκαιρίαν εις την Ενωσιν Κέντρου και την ΕΔΑ να επιχειρήσουν αντιπερισπασμόν, διά να αποσπάσουν την προσοχήν της Κοινής Γνώμης από το βούλευμα περί συνωμοσίας του «ΑΣΠΙΔΑ». Η Κυβέρνησις, απαντώσα εις τας δηλώσεις του κ. Ανδρέα Παπανδρέου, επανέλαβεν ότι ο Βασιλεύς παραμένει πιστός εις το Σύνταγμα και τους δημοκρατικούς μας θεσμούς «και η Κυβέρνησις είναι εις θέσιν να γνωρίζη τούτο υπευθύνως και ασφαλώς». [Σημ. «Φ»: Αυτά βεβαίως δεν διέψευδαν την προετοιμασία εκτροπής, αφού το Σύνταγμα προέβλεπε την αναστολή ωρισμένων άρθρων του με εκ των υστέρων επικύρωση από τη Βουλή, μια Βουλή αποδεκατισμένη και τρομοκρατημένη, καθώς θα είχαν συλληφθή όλοι οι βουλευτές της ΕΔΑ, ο Ανδρέας Παπανδρέου και οι προσκείμενοι σ’ αυτόν βουλευτές, και πιθανόν και οι Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και Παύλος Βαρδινογιάννης, έστω και για λίγες ημέρες.]

ΔΙΚΗ ΛΑΜΠΡΑΚΗ: Θεσσαλονίκη, 6.- (Των απεσταλμένων μας Στ. Ζούλα, Α. Καλαμαρά) Με αποτυχίας ήρχισεν χθες διά την αριστεράν πολιτικήν αγωγήν η δίκη επί της υποθέσεως Λαμπράκη εις το κακουργιοδικείον Θεσσαλονίκης. Η προσπάθειά της να εμφανίση εαυτήν εμποδιζομένην εις το έργον της υπό της χωροφυλακής απέτυχεν παταγωδώς. […]