ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν στην «Κ» 11.X.1966

49-chronia-prin-stin-k-11-x-1966-2105119

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΥΣ ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ: Ο υπουργός Συντονισμού κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έγινε δεκτός εις ακρόασιν από τον Βασιλέα. […] Θεωρείται βέβαιον ότι ο κ. Μητσοτάκης ανέπτυξε εις τον Βασιλέα τας απόψεις του επί της πολιτικής καταστάσεως. Εικάζεται σχετικώς (βάσει και των δηλώσεων, εις τας οποίας είχε προβή την παρελθούσαν Τρίτην), ότι ο κ. Μητσοτάκης θα υπεστήριξεν ότι αι εναντίον του επιθέσεις μερίδος [του δεξιού] Τύπου και αι προσπάθειαι να δοθούν πολιτικαί προεκτάσεις εις τας καταθέσεις του ιλάρχου Κολίγρη [με τις οποίες επεχειρήθη εμμέσως εμπλοκή του Μητσοτάκη στην υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ] κατευθύνονται από «κύκλους», που επιδιώκουν να δημιουργήσουν κοινοβουλευτικόν αδιέξοδον, διά την προώθησιν σχεδίων ανωμαλίας. Ο υπουργός Συντονισμού φαίνεται ότι απήλθεν από τα ανάκτορα με την εντύπωσιν ότι η προσήλωσις του Βασιλέως προς την ομαλότητα είναι απόλυτος και ότι τα σχέδια των «κύκλων» είναι εντελώς ξένα προς τας βασιλικάς προθέσεις. [Σημ. “Φ”: Η προσκείμενη στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη εφημερίδα «Ελευθερία» είχε μέσα σε διάστημα ολίγων ημερών καταγγείλει τον τότε αρχηγό του ΓΕΣ αντιστράτηγο Γρηγόριο Σπαντιδάκη για ανάμειξη στην πολιτική και τον Πέτρο Γαρουφαλιά για σχέδια αυταρχικής εκτροπής.]

ΗΠΑ – ΕΣΣΔ: Ουασιγκτών, 10.- Ο πρόεδρος Τζόνσον και ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών κ. Αντρέι Γκρομύκο συνωμίλησαν απόψε και συνεζήτησαν, κατά τας υπαρχούσας ενδείξεις, ωρισμένας προτάσεις διά την βελτίωσιν των ρωσοαμερικανικών σχέσεων, παρά τας οξείας διαφοράς αι οποίαι υπάρχουν μεταξύ των δύο χωρών επί του πολέμου εις το Βιετνάμ. Αλλαγήν τινά εις την ρωσικήν αδιάλλακτον στάσιν αφήκαν να υπονοηθή άρθρον της «Πράβδα» καθορίζον τον βομβαρδισμόν του Βορείου Βιετνάμ, ως το μεγαλύτερον εμπόδιον εις την βελτίωσιν των σχέσων Ρωσίας – Αμερικής και ο λόγος του Πολωνού αντιπροσώπου εις τον ΟΗΕ ότι μόνον αφού εξασφαλισθή η διά παντός κατάπαυσις του βομβαρδισμού είναι δυναταί διαπραγματεύσεις Ανατολής – Δύσεως. […] Η αμερικανική υπόδειξις όσον αφορά τον πόλεμον του Βιετνάμ είναι ότι η Ρωσία οφείλει να πράξη παν το δυνατόν διά να τερματισθή ούτος ταχέως.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΟΚΟΒΙΤΣ: Εγνώσθη ότι ο κ. Στέλιος Βόκοβιτς ετοποθετήθη διευθυντής της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου.