ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 12/3-Χ-1966

ΥΠΟΘΕΣΙΣ «ΑΣΠΙΔΑ»: Ποινική δίωξις ησκήθη χθες [11 Οκτωβρίου 1966] υπό του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών κ. Χατζίκου διά συνωμοσίαν προς εκτέλεσιν πράξεως εσχάτης προδοσίας και συμμετοχήν εις συνωμοσίαν κατά πολιτικών και ιδιωτών, εναντίον των οποίων θα προέκυπτεν, από την τακτικήν ανάκρισιν που θα διεξαχθή, ότι είχον ανάμιξιν εις τον «ΑΣΠΙΔΑ». Την ανάκρισιν θα διεξαγάγει ο ανακριτής του 7ου τμήματος πρωτοδίκης κ. Σωκράτης Σωκρατ [ε]ίδης. Ούτω, μετά τον τερματισμόν της προκαταρκτικής εξετάσεως, την οποίαν διενήργησεν ο εισαγγελεύς κ. Π. Ταρασουλέας, και η υπόθεσις των τυχόν υπαρχουσών ευθυνών πολιτικών και ιδιωτών διά τον «ΑΣΠΙΔΑ» λαμβάνει τον δικαστικόν δρόμον της – οι αξιωματικοί θα κριθούν από το Στρατοδικείον, κατά την δίκην, η οποία αρχίζει την 14ην Νοεμβρίου. Η δίωξις, την οποίαν ήσκησεν ο εισαγγελεύς είναι απρόσωπος. Εφ’ όσον κατά την πορείαν των ανακρίσεων, προκύψουν στοιχεία περί ευθυνών συγκεκριμένων πολιτικών και ιδιωτών θα απαγγελθή εναντίον αυτών κατηγορία. Εις την περίπτωσιν αυτήν και εάν πρόκειται περί βουλευτών θα ζητηθή η άρσις της βουλευτικής ασυλίας. [Σημ. «Φ»: Για την υπόθεση «ΑΣΠΙΔΑ» ο ανακριτής Σωκρατίδης εκτίμησε ότι προκύπτουν στοιχεία κατά του Ανδρέα Παπανδρέου. Του έστειλε κλήση στις 20 Απριλίου 1967, αφού, έξι ημέρες πριν, είχε διαλυθεί η Βουλή του 1964 και ο Ανδρέας δεν εκαλύπτετο από την βουλευτική ασυλία. Παρενεβλήθη το πραξικόπημα και η επιβολή της δικτατορίας και ο ίδιος ανακριτής, συνεχίζων, ως ώφελλε, το έργον του ανεξαρτήτως της σημειωθείσης εκτροπής, εκάλεσε και πάλιν τον Μάιο τον Ανδρέα, ο οποίος όμως είχε ήδη συλληφθεί κατά τη νύκτα του πραξικοπήματος. Ακολούθησε η αμνήστευση του «ΑΣΠΙΔΑ» από τον Γεώργιο Παπαδόπουλο. Τα χρόνια πέρασαν, η δικτατορία κατέρρευσε, εγκαθιδρύθηκε δημοκρατικό καθεστώς από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, ο Ανδρέας εξελέγη πρωθυπουργός το 1981 και όταν έπεσε το 1989 -υπό το βάρος των καταγγελιών διά το σκάνδαλο Κοσκωτά και εκ της συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας μετά των κομμουνιστών- ευρέθη, πάλι κατηγορούμενος. Ο Σωκρατίδης ήταν εκ των δικαστών που εψήφισε καταδίκη του Ανδρέα.]

ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ ΚΑΙ ΠΙΚΙΩΝΗΣ: Αύριον [13 Οκτωβρίου 1966] την 6ην μ.μ. συνέρχεται εις δημοσίαν συνεδρίασιν η Ακαδημία Αθηνών με θέμα: «Ανακοίνωσις της δημοσιεύσεως των Βασιλικών Διαταγμάτων περί κυρώσεως της εκλογής των κ.κ. Δημητρίου Πικιώνη και Διονυσίου Ζακυθηνού ως τακτικών μελών της Ακαδημίας».

ΖΩΗ ΚΑΡΕΛΛΗ: Η επίσημος «πρώτη» της ποιητικής τραγωδίας «Σιμωνίς – Βασιλόπαις του Βυζαντίου», της ποιητρίας κ. Ζωής Καρέλλη, που δίδεται σήμερον [13 Οκτωβρίου 1966] από το Κρατικόν Θέατρον Βορείου Ελλάδος εις το πλαίσιον των «Δημητρείων» […] αναβιβάζεται κατά σκηνοθεσίαν Σπ. Ευαγγελάτου, σκηνογραφίας Δ. Μυταρά και μουσικήν Γ. Μαυρομουστάκη. Σιμωνίς η Θάλεια Καλλιγά.