ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν στην «Κ» 18.Χ.1966

49-chronia-prin-stin-k-18-ch-1966-2106191

ΗΠΑ ΚΑΙ ΚΙΝΑ: Ουασιγκτών, 17.- Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Λύντον Τζόνσον ανεχώρησε σήμερον εντεύθεν αεροπορικώς και έφθασεν αργότερον εις Χονολουλού, πρώτον σταθμόν της 17ημέρου περιοδείας του εις την Απω Ανατολήν […]. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα μετάσχη της διασκέψεως της Μανίλας, κατά την οποίαν θα συζητηθή ενδεχομένως ο πόλεμος εις το Βιετνάμ και οι τρόποι τερματισμού του. […] Ομιλών εις το Πανεπιστήμιον της Χαβάης, απηύθυνε και νέαν έκκλησιν διά συνδιαλλαγήν μεταξύ κομμουνιστικών και μη κομμουνιστικών χωρών. Δεν πιστεύομεν –είπεν ο κ. Τζόνσον– εις την αιωνίαν εχθρότητα. Παν μίσος μεταξύ των εθνών πρέπει να τερματισθή με την συνδιαλλαγήν. Και αναμένομεν την ημέραν καθ’ ην η πολιτική της ηπειρωτικής Κίνας θα επιτρέψη μίαν τοιαύτην συνδιαλλαγήν. Δεν είμεθα όμως διατεθειμένοι να καταβάλωμεν, χάριν της ειρήνης, το τίμημα της ελευθερίας – της αμερικανικής ελευθερίας ή της ελευθερίας των συμμάχων της Αμερικής.

ΜΑΚΝΑΜΑΡΑ: Ουασιγκτών, 17.- Ο υπουργός Αμύνης των ΗΠΑ κ. Ρόμπερτ Μακναμάρα, εις συνέντευξίν του δημοσιευθείσαν εις εφημερίδα του Χονγκ-Κονγκ ετόνισεν ότι αι Ηνωμέναι Πολιτείαι δεν έχουν λόγον ή επιθυμίαν όπως επιτεθούν κατά της Κίνας. Ο κ. Μακναμάρα προσέθεσεν ότι αι φήμαι περί αναποφεύκτου αμερικανικής επιθέσεως εναντίον της Κίνας αποτελούν επινοήσεις των ιθυνόντων του Πεκίνου.

ΣΟΒΙΕΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ: Μόσχα, 17.- Η εφημερίς «Πράβδα» γράφει σήμερον ότι η διάσκεψις της Μανίλας αποτελεί απόπειραν δημιουργίας νέου στρατιωτικού μπλοκ εις την ΝΑ Ασίαν. Ακόμα προσθέτει ότι η διάσκεψις αποβλέπει εις τον καταρτισμόν νέων σχεδίων διά την κλιμάκωσιν του πολέμου εις το Βιετνάμ, και διά να δοθή διεθνής χαρακτήρ εις τον πόλεμον αυτόν.

ΚΟΥΓΕΑΣ, ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ: Πολλαί σελίδες του νέου τεύχους της “Νέας Εστίας” είναι αφιερωμέναι εις τους προ ημερών αποθανόντας ακαδημαϊκούς Σωκράτην Β. Κουγέαν και Ιωάννην Καλιτσουνάκην, και με κείμενα των κ.κ. Διον. Ζακυθηνού, Παν. Πουλίτσα, Απ. Δασκαλάκη, Γ. Τενεκίδη, Λ. Πολίτη, Ι. Μ. Παναγιωτοπούλου, Ηλία Βενέζη, Θεοδ. Ξύδη, Ερρίκου Σκάσση, Θησ. Τζανετάτου, Ν. Τωμαδάκη, Γεωργίου Ζώρα κ.ά.