ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 21-Χ-1966

49-chronia-prin-amp-8230-21-ch-1966-2107026

ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ: Προθυμίαν διά περαιτέρω ανάπτυξιν των ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων, επί αμφοτεροβαρούς βάσεως, εξεδήλωσε χθες ο πρωθυπουργός κ. Στέφανος Στεφανόπουλος, εγείρων την εσπέραν πρόποσιν κατά το γεύμα που παρέθεσε προς τιμήν του πρωθυπουργού της Γιουγκοσλαβίας κ. Πέταρ Στάμπολιτς (φωτογραφία). Ο κ. πρωθυπουργός διεδήλωσεν επισήμως την προσήλωσιν της Ελλάδος εις την ισότητα των δικαιωμάτων, την εθνικήν κυριαρχίαν, την εδαφικήν ακεραιότητα και την αυστηράν αποχήν από πάσης αναμίξεως εις τας υποθέσεις των άλλων. […] Ο κ. Στάμπολιτς, εις την αντιφώνησίν του, ωμίλησε περί αναπτύξεως των σχέσεων επί του αμοιβαίου σεβασμού, της μη αναμίξεως εις τας εσωτερικάς υποθέσεις και της ισοτιμίας εν τη επιλύσει των αμοιβαίων προβλημάτων. [Σημ. «Φ»: Στην γιουγκοσλαβική αντιπροσωπεία συμμετείχε και ο Κύρο Γκληγκόρωφ, ο μετέπειτα ηγέτης της ΠΓΔΜ.]

ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ: Σκόπια, 20.– Ο γενικός γραμματεύς του Κομμουνιστικού Κόμματος της γιουγκοσλαβικής Μακεδονίας κ. Κρ. Τσερβενκόφσκυ, ερωτηθείς σήμερον υπό ανταποκριτού εκ Δυτικής Γερμανίας εις τι συνίσταται το «ψευδομακεδονικόν» και διατί οι Βούλγαροι επανήλθον τελευταίως διά των δημοσιογραφικών των οργάνων εις αυτό, επωφελήθη της ευκαιρίας διά να επαναλάβη την γνωστήν θέσιν των Σκοπίων περί υπάρξεως μειονοτήτων «ψευδομακεδόνων» εις την Βουλγαρίαν και την Ελλάδα. […] Εξ άλλου, ο κ. Τομ Πάππας προτίθεται να δημιουργήση νέον διυλιστήριον εις τα Σκόπια, της ιδίας ή ολίγον μικροτέρας δυναμικότητος εκείνου της Θεσσαλονίκης.

ΣΠΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ: Ομιλος ξένων κεφαλαιούχων υπέβαλεν εις το υπουργείον Συγκοινωνιών πρότασιν, διά της οποίας αναλαμβάνει να κατασκευάση νέον αεροδρόμιον με συγχρονισμένας εγκαταστάσεις, παρά τα Σπάτα, υπό τον όρον ότι ευθύς ως παραδοθή προς χρήσιν ο νέος αερολιμήν, θα παραχωρηθή εις τον όμιλον κατά κυριότητα όλη η έκτασις που καταλαμβάνει σήμερον το αεροδρόμιον Ελληνικού, προς οικοπεδοποίησιν.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Διά μεθαύριον Κυριακήν ωρίσθη τελικώς η έναρξις των εφετεινών παραστάσεων του «Θεάτρου Νέας Ιωνίας», όπου θα αναβιβασθή ο «Ορέστης» του Ευριπίδου, με συμμετοχήν νέων κυρίως ηθοποιών.

ΜΕΛΠΩ ΑΞΙΩΤΗ:  (Τα νέα βιβλία) Μέλπως Αξιώτη: «Σύπτωση, Κοντραμπάντο, Θαλασσινά». Ποιήματα. Σχ. 8ον. Σελ. 55. Εκδόσεις «Κέδρος». Αθήναι 1966.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ:  (Τα νέα βιβλία) Γ. Χειμωνά: «Μυθιστόρημα». Σχ. 8ον. Σελ. 27. Εκδόσεις «Κέδρος». Αθήναι 1966.