ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 4/5-Ι-1967

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ: Η Ενωσις Κέντρου ενεφανίσθη χθες [4 Ιανουαρίου 1967] διεσπασμένη εις δύο μερίδας, διά της σκοπίμου αδικαιολογήτου απουσίας 42 βουλευτών, οι περισσότεροι των οποίων φέρονται ακολουθούντες τον κ. Ανδρέαν Παπανδρέου, εκ της μεσημβρινής συσκέψεως της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος [σχετικώς με την παροχήν ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Παρασκευόπουλου.] Ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου διά δηλώσεώς του έδωσε και επωνύμως εις την απουσίαν του την έννοιαν της μη αμφισβητήσεως του κύρους του αρχηγού της Ενώσεως Κέντρου. Ο κ. Γεώργιος Παπανδρέου, ομιλών κατά την σύσκεψιν […], υπήρξεν σκληρός έναντι του υιού του, ειπών ότι διά της στάσεώς του τραυματίζεται διττώς, και ως αρχηγός του κόμματος και ως πατήρ. Ο κ. Γεώργιος Παπανδρέου ανέφερεν ότι δεν θα λάβη μεν υπ’ όψιν του την σημερινήν (χθεσινήν) απουσίαν, αλλ’ ότι η απόφασίς του περί διαγραφής των βουλευτών εκείνων που δεν θα συμμορφωθούν προς την απόφασιν της πλειοψηφίας (είτε καταψηφίζοντες είτε απουσιάζοντες) και περί αποκλεισμού των από τους συνδυασμούς της Ενώσεως Κέντρου είναι αμετάκλητος. Και ωμίλησεν περί δολοφόνων της παρατάξεως, ενώ τέως υπουργοί εχαρακτήρισαν τους διαφωνούντας, εφ’ όσον δεν μεταπεισθούν, ή παράφρονας ή πράκτορας ξένων δυνάμεων. Της συσκέψεως μετέσχον 75 βουλευταί.

ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ: Οι βουλευταί των Προοδευτικών εις χθεσινήν [4 Ιανουαρίου 1967] σύσκεψίν των απεφάσισαν ομοφώνως όπως καταψηφίσουν την Κυβέρνησιν Παρασκευοπούλου.

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΖΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ: Ντάλλας (Τέξας), 3.- Απεβίωσε σήμερον από διάχυτον καρκίνον ο Τζακ Ρούμπυ, φονεύς του Λη Χάρβεϋ Οσγουωλντ, φερομένου ως δολοφόνου του προέδρου Κέννεντυ. Ο ηλικίας 55 ετών Τζακ Ρούμπυ, ο οποίος εφόνευσε τον Οσγουωλντ εις το υπόγειον της αστυνομικής διευθύνσεως του Ντάλλας, ενώπιον εκατομμυρίων θεατών της τηλεοράσεως, την 24ην Νοεμβρίου 1963 [μία ημέρα μετά την δολοφονία Κέννεντυ] εις μαγνητοφωνηθείσαν δήλωσίν του εις το νοσοκομείον είχεν αρνηθή ότι ο υπ’ αυτού φόνος του Οσγουωλντ επετέλει μέρος συνωμοσίας. Αντιθέτως, η αμερικανική εβδομαδιαία επιθεώρησις «Εσπερινός Ταχυδρόμος του Σαββάτου» γράφει ότι όπισθεν της δολοφονίας του 35ου προέδρου των ΗΠΑ Τζων Φιτζέραλντ Κέννεντυ κρύπτεται συνωμοσία ωργανωμένη και όχι στιγμιαία παραφροσύνη ενός και μόνον ατόμου.

ΜΗΤΣΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ:  (Τα νέα βιβλία.) Μήτσου Παπανικολάου: «Ποιήματα». Εισαγωγή και επιμέλεια Τάσου Κόρφη. Σχ. 8ον. Σελ. 58. Εκδόσεις «Διαγωνίου». Θεσσαλονίκη, 1966.