ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 6-Ι-1967

ΑΠΟΚΗΡΥΞΑΝ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥΣ: Πεκίνον, 5.- Ο εις Πεκίνον ανταποκριτής του τσεχοσλοβακικού πρακτορείου Τσε Τε Κα μετέδωσε σήμερον, ότι η θυγάτηρ και ο υιός του προέδρου της Κίνας Λιού Σάο Τσι κατήγγειλαν σήμερον τον πατέρα των, ότι επρόδωσε την πολιτιστικήν επανάστασιν. Διακηρύσσουν δε ότι διαχωρίζουν την θέσιν των από εκείνην του πατρός των, τον οποίον αποκηρύσσουν.

ΖΟΥΚΩΦ: ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ Ο ΣΤΑΛΙΝ!!! Μόσχα, 5.- Ο Ρώσος στρατάρχης Ζούκωφ, υπ’ αριθμόν 1 ήρως του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, ο οποίος διετέλεσεν υπουργός Αμύνης και διοικητής του μετώπου της Μόσχας κατά την αποφασιστικήν μάχην του 1941 –αλλά μετά τον πόλεμον είχε περιέλθει υπό την δυσμένειαν του Στάλιν– ετόνισε σήμερον ότι θα πρέπει να αποκατασταθή η μνήμη του Στάλιν διότι ούτος «επετέλεσε τα αδύνατα» εις την νικηφόρον μάχην της Μόσχας. Ο Ζούκωφ προσέθεσεν ότι ο Στάλιν καθ’ όλην την κρίσιμον περίοδον της μάχης της Μόσχας ευρίσκετο εις την σοβιετικήν πρωτεύουσαν οργανώνων τας δυνάμεις και τα μέσα διά την κατανίκησιν του εχθρού. «Εις τινα σημεία οι Γερμανοί είχον φθάσει εις τα περίχωρα της πρωτευούσης και παρ’ όλον ότι πολλά μέλη της Κυβερνήσεως είχον αναχωρήσει εκείθεν ο Στάλιν παρέμεινε μέχρι τέλους.» [Σημ. «Φ»: Η κυβέρνηση και το κομμουνιστικό κόμμα είχαν καταφύγει στο Κουίμπυτσεφ, σημερινή Σαμάρα. Εκεί μεταφέρθηκε και το διπλωματικό σώμα. Πρεσβευτής της Ελληνικής Βασιλικής Κυβερνήσεως στο Κουίμπυτσεφ ήταν ο μετέπειτα πρωθυπουργός Παναγιώτης Πιπινέλης.]

ΥΠΕΡ ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΥ!!!:  (Από την στήλην «Σημειώσεις ενός Αθηναίου».) «Αν ο νεαρώτατος σεσημασμένος διαρρήκτης που συνελήφθη μετά την εβδόμην κλοπήν του, έτρωγε ένα γερό χέρι ξύλο κατά την πρώτην, είναι πολύ πιθανόν ότι δεν θα διέπραττε τας άλλας. Ο ξυλοδαρμός είναι η πλέον αποτελεσματική ποινή. Ενας κακοποιός προτιμά να μείνη έξη μήνας φυλακή, παρά να εξοφλήση κάθε μήνα με ένα σουλτάν μερεμέτι. Ας μη πη κανείς ότι αι σωματικαί ποιναί απάδουν προς τον ανθρωπισμόν. Διότι από καταβολής κόσμου δέρνονται και τα μικρά παιδιά και γίνονται καλά παιδιά. Ο δε λαός που γνωρίζει πόσον αποτελεσματικόν είναι ένα καλό μπερντάχι βεβαιώνει ότι το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο.» [Σημ. «Φ»: Ο «Αθηναίος» δεν είχε παιδιά…]

ΤΑΚΗΣ ΠΑΠΑΤΖΩΝΗΣ:  (Τα νέα βιβλία.) Τ. Κ. Παπατσώνη: «Ο τετραπέρατος κόσμος». Α΄. Σειρά εντυπώσεων και δοκιμίων. Σχ. 8ον. Σελ. 640. Εκδ. «Ικαρος». Αθήναι 1967.