ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 25/26-Ι-1967

ΠΑΛΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ: Πεκίνον, 25.- Παρά την συνεχιζομένην, κατά τα φαινόμενα, επέμβασιν του κινεζικού στρατού, η κατάστασις εις την Κίναν πόρρω απέχει από του να έχη αποσαφηνισθή. Ο εν Πεκίνω ανταποκριτής της ιαπωνικής εφημερίδος «Μαϊνίτσι» μετέδωσεν ότι ο Κινέζος πρωθυπουργός κ. Τσου Εν Λάι (φωτογραφία) ανεκοίνωσεν ότι εις το Χαρμπίν της Μαντζουρίας στοιχεία εχθρικά προς τον Μάο Τσε Τουγκ περιεκύκλωσαν την έδραν της επαρχιακής διοικήσεως, τους στρατώνας και την κεντρικήν έδραν της εργατικής ομοσπονδίας, εις τρόπον ώστε απεκόπη πάσα επικοινωνία αυτών με την υπόλοιπον χώραν.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – Φ. ΤΑΛΜΠΟΤ: Τον αρχηγόν της Ενώσεως Κέντρου κ. Γεώργιον Παπανδρέου επεσκέφθη χθες την πρωίαν ο εν Αθήναις Γάλλος πρεσβευτής κ. Ζ. Μπαγιένς [Jacques Baeyens]. Την μεσημβρίαν, εξ άλλου, ο κ. Γεώργιος Παπανδρέου παρεκάθησεν εις γεύμα παρατεθέν υπό του πρεσβευτού των ΗΠΑ κ. Φ. Τάλμποτ [Phillips Talbot].

ΣΠΥΡΟ ΑΓΚΝΙΟΥ: Αννάπολις (Μαίρυλαντ), 25.- Ο ηλικίας 48 ετών Σπύρος Τ. Αγκνιου έδωσε σήμερον τον νενομισμένον όρκον ως 55ος κυβερνήτης της πολιτείας Μαίρυλαντ. Ο κ. Αγκνιου είναι ο πρώτος ελληνικής καταγωγής Αμερικανός ο οποίος εκλέγεται κυβερνήτης πολιτείας.

ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: Κατά την χθεσινήν [24 Ιανουαρίου 1967] τετάρτην ημέραν του Α΄ Πανελληνίου Συνεδρίου Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών […] ο καθηγητής του Πολυτεχνείου και γενικός διευθυντής του Ινστιτούτου Γεωλογικών Ερευνών κ. Κ. Ζάχος ετόνισεν ότι […] το προσφάτως ανακαλυφθέν κοίτασμα χαλκού και χρυσού εις την Χαλκιδικήν […] περικλείει 200.000 τ. Μεταλλικού χαλκού και 60.000 περίπου χλγρ. Χρυσού, η δε μέση περιεκτικότης του επιτρέπει την εκμετάλλευσίν του.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ε. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: «Η πορεία του Γένους», Σχ. 10ον. Σελ. 89. «Οι Εκδόσεις των Φίλων». Αθήναι 1966.

ΕΛΕΝΗ ΒΑΚΑΛΟ: Εις την Ελληνοαμερικανικήν Ενωσιν θα ομιλήση απόψε [25 Ιανουαρίου 1967] η κ. Ελένη Βακαλό, τεχνοκρίτις, με θέμα: «Σύγχρονες τάσεις εις την τέχνην».