ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν στην «Κ» 7.ΙΙ.1967

COUP DU PALAIS ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ: Λονδίνον, 6.- Ο εις το Πεκίνον ανταποκριτής της ιαπωνικής εφημερίδος «Σιμπούν» μετέδωσε σήμερον ότι ο πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας κ. Λιου Σάο Τσι και ο γενικός γραμματεύς του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας κ. Τεγκ Χσιάο Πιγκ απηλλάγησαν όλων των αξιωμάτων των και των καθηκόντων των. Ούτοι κατηγορήθησαν κυρίως ότι τελευταίως απέστελλον ομάδας εγκαθέτων εις διαφόρους περιοχάς της Κίνας, εις μίαν προσπάθειαν καταστολής της «μορφωτικής επαναστάσεως». Ιδιαιτέρως, προσεπάθησαν ούτοι να επωφεληθούν της απουσίας του Μάο Τσε Τουγκ εκ Πεκίνου το παρελθόν θέρος. […] Ο ίδιος ανταποκριτής μετέδωσεν ότι οι μαοϊκοί εγκατέστησαν εις την Σαγκάην «λαϊκήν κομμούναν», που θα αναλάβη όλα τα κομματικά και κυβερνητικά καθήκοντα. [Στην φωτογραφία, ο Λιου (με το καπέλο) και ο Τεγκ. Πίσω τους με τα λευκά ο Τσου Εν Λάι.]

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ: Μετά 12ωρον σχεδόν συνεδρίασιν του Συμβουλίου του Στέμματος υπό την προεδρίαν του βασιλέως Κωνσταντίνου, οι μετασχόντες αυτού πολιτικοί αρχηγοί [πλην της μη κληθείσης ΕΔΑ] και ο πρόεδρος Μακάριος κατέληξαν εις την διατύπωσιν ομοφώνου γνώμης επί του περαιτέρω χειρισμού του Κυπριακού. Ο ελληνοτουρκικός διάλογος θα συνεχισθή επί υπουργικού επιπέδου. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος φαίνεται ότι εξέφρασε ζωηράς επιφυλάξεις, όσον αφορά την συνέχισιν του διαλόγου. Κατόπιν, όμως, διεξοδικής ανταλλαγής απόψεων, το Συμβούλιον κατέληξεν, ως ανεκοινώθη υπό του πρωθυπουργού κ. Ιωάννου Παρασκευοπούλου, εις ομόφωνον γνώμην.

ΤΑΚΗΣ ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ: Το Γερμανικόν Ινστιτούτον Γκαίτε οργανώνει απόψε διάλεξιν με ομιλητήν τον σκηνοθέτην του Εθνικού Θεάτρου κ. Τάκην Μουζενίδην με θέμα «Ο θεατρικός χώρος» [Σημ. «Φ»: Ο Μουζενίδης είχε εκδώσει στον Φέξη και σχετικό δοκίμιο το 1965, πρωτοποριακό για την τότε ελληνική θεατρολογική βιβλιογραφία.]

HANS MAGNUS ENZENSBERGER: Την προσεχή Δευτέραν [13 Φεβρουαρίου 1967] το Ινστιτούτον «Γκαίτε» θα παρουσιάση τον διακεκριμένον Γερμανόν συγγραφέα και ποιητήν κ. Χανς Μάγκνους Εντσενσμπεργκερ, ο οποίος θα διαβάση ποιήματά του εις την γερμανικήν και εις την γαλλικήν. Θα ακολουθήση συζήτησις με Ελληνας συγγραφείς και κριτικούς.