ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 24-II-1967

s2filistor--2

ΚΑΣΤΡΟ: ΛΙΓΩΤΕΡΟI ΔΗΜΟΣΙΟI ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ! Νέα Υόρκη, Φεβρουάριος.- Ο Κουβανός πρωθυπουργός Φιδέλ Κάστρο εδήλωσεν εις Αβάναν ότι εκατοντάδες διοικητικοί υπάλληλοι είναι ένοχοι παραβιάσεως των κατά της γραφειοκρατίας νόμων της χώρας και θα απολυθούν από τας εργασίας των. Η προειδοποίησις αυτή διετυπώθη την περασμένην Δευτέραν [20 Φεβρουαρίου 1967], ολίγας ώρας μετά την δημοσίευσιν εις το επίσημον κυβερνητικόν όργανον «Γκράνμα» του ισχυρισμού ότι η διετής εκστρατεία της Κούβας κατά της γραφειοκρατίας δεν επετέλεσε σχεδόν καμμίαν πρόοδον λόγω δεκάδων χιλιάδων παραβιάσεων της εργατικής πολιτικής της Κυβερνήσεως. […] Ο κ. Κάστρο προέβη εις την δήλωσίν του, εις ομιλίαν του μεταδοθείσαν από τηλεοράσεως, την οποίαν εξεφώνησε προς τους εργάτας ενός εργοστασίου χάλυβος της Αβάνας. Ο Κουβανός ηγέτης ωμολόγησεν ότι εις μερικάς περιπτώσεις η επανάστασις ενέτεινε την γραφειοκρατίαν που εκληροδότησεν εις τας διοικητικάς υπηρεσίας ο καπιταλισμός. Εις μερικά εργοστάσια υπάρχουν σήμερον 25 υπάλληλοι γραφείου, ενώ κατά την εποχήν του καπιταλισμού δεν υπερέβαιναν τους 3 ή 4. Ο Κάστρο εξέθεσε τα σχέδιά του διά τον μεγάλον περιορισμόν του αριθμού των υπαλλήλων εις τα υπουργεία και είπεν ότι οι πλεονάζοντες υπάλληλοι θα τοποθετηθούν εις θέσεις εργατών.

ΒΙΕΤΝΑΜ: Σαϊγκόν, 23.- Αμερικανικαί δυνάμεις, συμποσούμεναι εις 45.000 άνδρας, εξαπέλυσαν την μεγαλυτέραν μέχρι τούδε κατά ξηράν και αέρα επίθεσιν εις το Νότιον Βιετνάμ, εναντίον της περιοχής όπου υποτίθεται ότι ευρίσκεται το αρχηγείον των Βιετκόγκ, βορειοδυτικώς της Σαϊγκόν και παρά τα σύνορα της Καμπότζης.

ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑ: Σικάγον, 23.- Η εμφάνισις της ηθοποιού Ειρήνης Παπά εις την παγκόσμιον πρεμιέραν του θεατρικού έργου «Αυτό το καλοκαίρι, αυτό το φθινόπωρο», του Αμερικανού συγγραφέως Γκίνλρος, υπήρξεν αληθής θρίαμβος διά την Ελληνίδα πρωταγωνίστριαν. Ομοφώνως οι κριτικοί χαρακτηρίζουν την Παπά δραματικήν ηθοποιόν διεθνούς επιπέδου.

ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΩΜΕΡΙΤΗΣ: Απόψε θα ομιλήση εις την αίθουσαν της Σοσιαλιστικής Δημοκρατικής Ενώσεως (Γ. Γενναδίου 5) ο κ. Στρ. Σωμερίτης με θέμα: «Προς καινούργιες λύσεις σε παλαιά προβλήματα». (Σκέψεις γύρω από τας προσφάτους διεθνείς εξελίξεις.)