ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν στην «Κ» 4.ΙV.1967

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΡΑΤΟΣ ΙΣΧΥΡΟΝ: Η πενθήμερος κυβερνητική εκκεμότης ετερματίσθη χθες την 2αν μ.μ. Μετά την αποτυχίαν της προσπαθείας όπως οι πολιτικοί αρχηγοί συνέλθουν εις σύσκεψιν διά τον σχηματισμόν οικουμενικής Κυβερνήσεως –λόγω της αρνήσεως του αρχηγού της Ενώσεως Κέντρου κ. Γεωργίου Παπανδρέου να μετάσχη αυτής– ο Βασιλεύς ανέθεσεν εις τον αρχηγόν της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ενώσεως κ. Παναγιώτην Κανελλόπουλον την εντολήν σχηματισμού νέας Κυβερνήσεως, με το δικαίωμα διαλύσεως της Βουλής. Η Κυβέρνησις Κανελλοπούλου, αποτελουμένη εξ 22 μελών, ωρκίσθη την 4.14 μ.μ. […] Εις μήνυμά του επί τη ορκωμοσία της Κυβερνήσεώς του, ο κ. Π. Κανελλόπουλος επεκαλέσθη την βοήθειαν όλων των Ελλήνων διά να εξασφαλίση ομαλήν και στερεάν πορείαν του έθνους. [Και ετόνισεν] «Δηλώ κατηγορηματικώς –και ας προσέξουν τούτο άπαντες, όσοι πονούν τον τόπον και όσοι τυχόν δεν τον πονούν– ότι η μέχρι των εκλογών περίοδος θα διανυθή υπό τον έλεγχον κράτους ισχυρού και με τους νόμους της δημοκρατίας εν πλήρει και αυστηρά λειτουργία. Οιαδήποτε παρεκτροπή –και η ελαχίστη παράβασις νόμων και αστυνομικών διατάξεων– θα αντιμετωπισθή χωρίς δισταγμόν.»

ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΔΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΝ: Νέα Υόρκη, 3.- Οι «Τάιμς της Νέας Υόρκης», εις κύριον άρθρον των, προ της λύσεως της κρίσεως, γράφουν μεταξύ άλλων: « […] Η ενώπιον του στρατοδικείου δίκη των 28 αξιωματικών [διά τον ΑΣΠΙΔΑ] δεν απέδειξε ότι ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου ήτο ο πολιτικός ηγέτης οιασδήποτε στρατιωτικής συνωμοσίας προς έξωσιν του Βασιλέως. […] Ο κίνδυνος τώρα είναι ότι έν παρατεινόμενον πολιτικόν αδιέξοδον θα εκθρέψη πιέσεις της Δεξιάς διά μίαν δικτατορίαν υποστηριζομένην υπό του στρατού.»

Ο ΧΑΪΝΤΕΓΚΕΡ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: Εις την Ακαδημίαν Αθηνών πραγματοποιείται σήμερον η επίσημος έναρξις της συνόδου των μελών της Γερμανικής Ακαδημίας και της Ακαδημίας Αθηνών. Κατ’ αυτήν, θα απευθύνη χαιρετισμόν προς τους συνέδρους ο γενικός γραμματεύς της Ακαδημίας Αθηνών καθηγητής κ. Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος και εν συνεχεία θα ομιλήση ο διάσημος Γερμανός επιστήμων κ. Μάρτιν Χαϊνταίγκερ με θέμα: «Η καταγωγή της τέχνης και ο προορισμός της σκέψεως».

ΤΖΑΒΑΛΑΣ ΚΑΡΟΥΣΟΣ: Εις το Δημοτικόν Θέατρον Πειραιώς θα εορτασθή σήμερον η συμπλήρωσις 70 παραστάσεων του θιάσου Τ. Καρούσου με τον «Εμπορον της Βενετίας» του Σαίξπηρ. [Σημ. «Φ»: Επρόκειτο για το κύκνειο άσμα του Τζαβαλά Καρούσου, καθώς διώχθηκε από την Δικτατορία και πέθανε στο Παρίσι το 1969.]