ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 1-ΙV-1967

LE MONDE, ΥΠΑΙΝΙΓΜΟΣ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΟΣ: « […] Είναι ενδεχόμενον η καταιγίς η οποία εξέσπασεν εις την Ελλάδα να παραχωρήση την θέσιν της εις την ηρεμίαν. Από σήμερον όμως μέχρι τέλους Μαΐου, είναι δυνατόν να συμβούν πολλά απρόοπτα».

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Κ.: Η ατμόσφαιρα χθες κατά την έναρξιν της συνεδριάσεως της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΦΔΚ [Φιλελεύθερον Δημοκρατικόν Κόμμα] ήτο λίαν δυσμενής διά τον κοινοβουλευτικόν του εκπρόσωπον κ. Κωνσταντίνον Μητσοτάκην, ο οποίος είχεν έλθη από ημερών εις οξείαν αντίθεσιν με τον πρόεδρον του κόμματος κ. Στέφανον Στεφανόπουλον, υποστηρίζων την αμνήστευσιν του ΑΣΠΙΔΑ [και την μη άρσιν της ασυλίας του Ανδρέα Παπανδρέου και του Παύλου Βαρδινογιάννη]. Η θέσις του δε είχε καταστή περισσότερον δυσχερής εξ αιτίας χθεσινού άρθρου φιλικώς προς αυτόν διακειμένης εφημερίδος [«Ελευθερία» Αθηνών του Πάνου Κόκκα], διά του οποίου συνιστάτο εμμέσως εις τον αρχηγόν της Ενώσεως Κέντρου [Γεώργιος Παπανδρέου] να διεκδικήση εντολήν σχηματισμού Κυβερνήσεως ή να εκβιάση διάλυσιν της Βουλής, στηριζόμενος εις τας ψήφους των «αποστατών». Κατά την εκδηλωθείσαν εις την σύσκεψιν αντίθεσιν, ο κ. Στεφανόπουλος υπήρξεν επιθετικός. Αντιθέτως, ο κ. Μητσοτάκης εξήγησεν […] ότι ουδέποτε εζήτησεν [ο ίδιος] ανασυγκόλλησιν της Ε.Κ. και επάνοδον των αποσχισθέντων από αυτήν βουλευτών.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Ο Βασιλεύς είχε χθες την πρώτην σειράν των συνομιλιών του με τους αρχηγούς των κομμάτων προς επίλυσιν της δημιουργηθείσης, μετά την παραίτησιν της Κυβερνήσεως Ιωάννου Παρασκευοπούλου, κρίσεως.

ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΑΣΠΙΔΑ: Εγνώσθησαν χθες τα ονόματα των κληθέντων εις απολογίαν υπό του τακτικού ανακριτού κ. Σωκρατίδη διά συμμετοχήν εις τον ΑΣΠΙΔΑ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ένας των ιδιαιτέρων του κ. Ανδρέα Παπανδρέου [Γιώργος Κατσιφάρας], ιδιαίτερος του κ. Μητσοτάκη [Μιχάλης Λέφας ή Λεφάκης], και ανώτατοι αξιωματικοί.

ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ ΜΑΛΙΝΟΦΣΚΥ: Μόσχα, 31.- Το πρακτορείον «ΤΑΣΣ» ανεκοίνωσε σήμερον ότι απεβίωσεν ο υπουργός Αμύνης της Σοβιετικής Ενώσεως στρατάρχης Ροδίων Μαλινόφσκυ […]. Ο στρατάρχης Μαλινόφσκυ, κατά την διάρκειαν του τελευταίου πολέμου, είχεν ιδίως συμβάλει εις την νίκην του Στάλινγκραντ το 1942 εναντίον των Γερμανών. Το 1943 είχεν απελευθερώση το Ροστόβ και το Χάρκοβον και το 1944 την γενέτειράν του Οδησσόν.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ: «Ο διεθνιστικός κινηματογράφος» είναι ο τίτλος ομιλίας του κ. Β. Ραφαηλίδη που δίδεται την Τρίτην [4 Απριλίου 1967] εις το φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιώς.