ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πριν… 14-V-1936

Ο ΚΟΤΖΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΧΙΤΛΕΡ: Ως είναι γνωστόν εκ των τηλεγραφημάτων ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Κ. Γ. Κοτζιάς κατά το διάστημα της παραμονής του εν Βερολίνω, εζήτησε και έγινε δεκτός παρά τω Γερμανώ προέδρω και καγκελλαρίω κ. Χίτλερ. Εις την φωτογραφίαν ο Δήμαρχος μετά του Φύρερ.

Ο Γ.Α.Β. «ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ» ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΤΑΞΑΝ:  (Από άρθρον του Γεωργίου Α. Βλάχου.) « […] Να γίνωμεν λοιπόν Ιταλία, Γερμανία, Τουρκία;… Ναι, ασφαλώς, με κλειστούς τους οφθαλμούς, αν ο κ. Μεταξάς αισθάνεται εαυτόν έστω και ελάχιστα, έστω και κατά την καλήν διάθεσιν μόνον, Χίτλερ, Κεμάλ, Μουσσολίνι. Αλλ’ αν δεν αισθάνεται εαυτόν; Αν δεν είναι;… Τότε ας ζήση τουλάχιστον ως κοινοβουλευτικός ανήρ, αλλ’ ισχυρός και ελεύθερος. Ας καλέση αμέσως, τώρα, εντός ολίγων ημερών την Βουλήν, ας της δώση αυτής και του Αναλογικού [εκλογικού συστήματος] ένα λάκτισμα, ας προκηρύξη διά του Πλειοψηφικού εκλογάς και ας μας καλέση όλους μαζί του. Θα είμεθα κατ’ ανάγκην, ως ναυαγοί παρά το σωσίβιον, όλοι μαζί του και θα προσπαθήσωμεν μαζί του με τον αηδέστατον Κοινοβουλευτισμόν και με το Σύνταγμα να σώσωμεν την Ελλάδα. […].»

ΑΠΕΡΓΙΑ: Η 24ωρος πανεργατική απεργία εσημείωσε μερικήν μόνον επιτυχίαν. Αλλεπάλληλα επεισόδια και συμπλοκαί εις τας Αθήνας και τον Πειραιά. Ολαι αι απεργίαι λύονται από της πρωΐας της σήμερον.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΚΗΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΥ: Χθες την 3 μ.μ. ο ραδιοφωνικός σταθμός Μπάρι εποίκιλλε το ελληνικόν του πρόγραμμα με μίαν ανακοίνωσιν-διάλεξιν του γνωστού θεατρικού συγγραφέως κ. Χρ. Κ. Χαιροπούλου με θέμα: «Το υπερώον δικτάτωρ της ελληνικής μουσικής σκηνής». Ο κ. Χαιρόπουλος […] απέδειξε πόσον το πολύ κοινόν, το κοινόν της γαλαρίας, αποτελεί την ιθύνουσαν θεατρικήν τάξιν και επιβάλλει την γνώμην του εις τους θεατρώνας, συγγραφείς, συνθέτας και ηθοποιούς. […].