ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 20-VΙI-1936

80-chronia-prin-amp-8230-20-vii-1936-2143341

Ο ΦΡΑΝΚΟ ΣΤΑ ΓΑΔΕΙΡΑ: Λισσαβών, 19.- Ο ενταύθα ανταποκριτής του πρακτορείου Ρώυτερ πληροφορείται ότι ο στρατηγός Ντολάνο, διοικητής της φρουράς της Σεβίλλης, όστις προσεχώρησεν εις την επανάστασιν, μετέδωκε ραδιοφωνικώς διάγγελμα του αρχηγού των επαναστατών στρατηγού Φράνκο όστις απεβιβάσθη σήμερον εις Γάδειρα (Κάδιξ) μετά στρατευμάτων του Μαρόκου και της [ισπανικής] Λεγεώνος των Ξένων. Το διάγγελμα του αρχηγού των επαναστατών αναφέρει ότι όλαι αι φρουραί της Ανδαλουσίας προσχωρούν βαθμηδόν εις το κίνημα όπως επίσης και ο στόλος. Το διάγγελμα καταλήγει με τας λέξεις: «Ουδεμία επί γης δύναμις δύναται ν’ αναχαιτίση το θριαμβευτικόν μας κίνημα. Η Ισπανία εσώθη». Ο Φράνκο αναγγέλλει ότι οι επαναστάται προτίθενται να βαδίσουν κατά της Μαδρίτης.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ: Μαδρίτη, 19.- Η κυβέρνησις του κ. Μαρτίνεθ Μπάριος, η οποία διεδέχθη την παραιτηθείσαν κυβέρνησιν του κ. Καζάρες Κιρόγκα, παρητήθη και αυτή το εσπέρας. Την πρωθυπουργίαν ανέλαβεν ο κ. Χιράλ.
ΚΑΤΑΛΩΝΙΑ: Παρίσιοι, 19.- Καθ’ α αναφέρει ανακοινωθέν του υπουργείου Εσωτερικών της Μαδρίτης, η Κυβέρνησις της Καταλωνίας είναι απολύτως κυρία της καταστάσεως εν Βαρκελώνη. Μικραί τινες επαναστατικαί εστίαι υφίστανται εισέτι άνευ σημασίας. [Στη φωτογραφία: Βαρκελώνη, 19 Ιουλίου 1936. Αμυνα πίσω από τα πτώματα τριών αλόγων.]
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΛΙΣ «Κ»: Αρθρο Νίκου Καζαντζάκη με τίτλο «Ο Φόβος και η Πείνα» με το οποίο εκθέτει –χωρίς μανιχαϊσμούς– απόψεις του για Χίτλερ και Μουσσολίνι και την αντιπαλότητα των χωρών τους με την Γαλλία και την Αγγλία. [Ο «Φ» δεν επιχειρεί αποσπασματική αναδημοσίευση γιατί θα πρόδιδε το πνεύμα του συγγραφέα.] Ποιήματα, μεταξύ άλλων, του Γ. Κοτζιούλα και του Γιάννη Σκαρίμπα. Αρθρο Αιμιλίου Χουρμουζίου με τίτλο «Η ανάσταση του συμβόλου». Συνέχεια περί τον Σολωμό και τους αδελφούς Μαρτινέγκους με επιστολές Γεράσιμου Σπαταλά και Θεόδωρου Μακρή.