ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 07.VΙΙ.1936

ΓΑΒ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ, ΕΝ ΜΕΡΕΙ, ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ:  (Από κύριον άρθρον του Γεωργίου Α. Βλάχου με τίτλον «Ο βωμός».) «Η από της παρελθούσης Τρίτης επιβληθείσα νέα τάξις πραγμάτων εις την Ελλάδα, δεν ευρίσκει απλώς σύμφωνον την εφημερίδα αυτήν. Την ευρίσκει εν μέρει υπεύθυνον. Διότι από μακρού χρόνου η εφημερίς αυτή συνέστησε και ηυχήθη όπως έλθη ημέρα κατά την οποίαν το Κράτος του Κοινοβουλευτισμού και των ελευθεριών αντικαταστήση, έστω και προς καιρόν, νέον Κράτος επιβολής και αυστηρότητος. […] Η “Καθημερινή” εζήτησε άλλοτε μίαν Κυβέρνησιν Εθνικήν έξω του Συντάγματος δρώσαν, άλλοτε το Διευθυντήριον και πάντοτε την επιβολήν ενός Κράτους το οποίον θα έφθανε διά να σταματίση διά της βίας την εμφύλιον μάχην, να κτυπήση κατακέφαλα την δημαγωγίαν, ν’ αναπλάση το Κράτος [sic], ν’ αναστήση το εθνικόν αίσθημα, ν’ αποκαθάρη την Κοινωνίαν…«

ΕΠΙ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ: »…Ούτω όταν την νύκτα της προχθεσινής Τρίτης εγνώσθη ότι η Α.Μ. ο Βασιλεύς ετέθη επί κεφαλής μιας συμφώνου προς τας ευχάς αυτάς προσπαθείας η ‘’Καθημερινή” δεν είχε κανέν άλλο δικαίωμα παρά να χειροκροτήση με τας δύο της χείρας [sic]. Θεωρεί υπόθεσιν τιμής την συμμετοχήν της εις τας ευθύνας της σημερινής καταστάσεως […] μαζί με τους υπό την ηγεσίαν του Στέμματος αναλαβόντας την παλινόρθωσιν της Ελλάδος. […].» [Σημ. «Φ» Αξιοσημείωτον είναι ότι στο άρθρον αυτό του Βλάχου δεν γίνεται ρητή αναφορά στον Μεταξά.]

ΒΑΣΙΛΕΥΣ: ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ! Κατ’ ανακοίνωσιν του κ. Πρωθυπουργού ο Βασιλεύς αναχωρεί σήμερον το απόγευμα δι’ αντιτορπιλλικού εις Κέρκυραν προς παραθερισμόν.

«ΠΑΣΣΙΟΝΑΡΙΑΣ» ΕΓΚΩΜΙΟΝ: ΕΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ Μαδρίτη.– Η κομμουνίστρια Ντολόρες Ιμπαρούρι, η επονομαζομένη «Πασσιονάρια», είναι μια καταπληκτική φυσιογνωμία. Διακρίνεται διά την μεγάλην ευγλωττίαν της, διά τον ηρωϊσμόν και διά την αφοσίωσιν εις τας πολιτικάς και κοινωνικάς της πεποιθήσεις.

ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ: Η κωμωδία του [Αλεξέι] Αρμπούζωφ «Μακρυνός Δρόμος» που παίζει ο θίασος Κατερίνας Ανδρεάδη εις το ομώνυμον θέατρον της πλατ. Κυριακού [Βικτωρίας] εξακολουθεί να συγκεντρώνη πολύν κόσμον.

ΠΕΛΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΓΙΑ ΚΟΥΝ: Η «Λαϊκή Σκηνή» ενεφανίσθη προχθές το βράδυ στο θέατρο «Δελφοί» με τον «Πλούτο» του Αριστοφάνη. […] Η καλλιτεχνική προσφορά του νέου αυτού [Κουν] είναι υπολογίσιμη για το θέατρό μας και μπορεί να εξελιχθή σε δημιουργική συμβολή για την εξέλιξή του […] όταν ο νέος σκηνοθέτης αναθεωρήσει ωρισμένες του απόψεις πάνω στην τέχνη του […].