ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 21-VΙII-1936

Ο ΖΗΝΟΒΙΕΦ «ΟΜΟΛΟΓΕΙ»: Μόσχα, 20.- Συνεχιζομένης της δίκης Τρότσκυ – Ζηνόβιεφ εις μίαν των αιθουσών του Οίκου των Συνδικάτων ο εκ των κατηγορουμένων Μαρτκόβσκυ κατέθεσεν ότι ο συγκατηγορούμενός του Σμυρνώφ έφερε κατά το 1931 εκ Βερολίνου τας οδηγίας του Τρότσκυ διά την σύμπηξιν της τρομοκρατικής οργανώσεως της οποίας η δράσις ήρχισε κυρίως από του 1934 διά της δολοφονίας του Κύρωφ. Οι συνωμόται προσεποιούντο τους φίλους του Στάλιν και εν γένει του καθεστώτος, ενώ παρασκηνιακώς ειργάζοντο διά την δολοφονίαν του Στάλιν […]. Ο Ζηνόβιεφ απαντών εις ερώτημα του γενικού εισαγγελέως, ωμολόγησεν ότι αυτός μετά των Τρότσκυ και Καμένεφ είναι οι κύριοι οργανωταί της δολοφονίας των Κύρωφ και Μπακάεφ.
[Φωτογραφίες του Γκριγκόρι Εφσέιεβιτς Ζινόβιεφ μετά τη σύλληψή του το 1936· από τα αρχεία του Λαϊκού Επιτροπάτου Εσωτερικών Υποθέσεων (NKVD).]

Ο ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΥΔΑΤΑ ΑΠΕΙΛΕΙ: Παρίσιοι, 20.- Πλην της διαμαρτυρίας εις ην επισήμως προέβη η Κυβέρνησις του Ράιχ εις την Μαδρίτην [δημοκρατική κυβέρνησις] διά την κατακράτησιν του γερμανικού ατμοπλοίου «Καμερούν», ο αρχηγός της μοίρας του γερμανικού στόλου του ευρισκομένου εις τα ισπανικά ύδατα απηύθυνε προς τον αρχηγόν του κυβερνητικού ισπανικού στόλου δριμύτατον τηλεγράφημα εν τω οποίω αναφέρει τα εξής: Η επιδειχθείσα συμπεριφορά προς το γερμανικόν ατμόπλοιον αποτελεί έγκλημα κατά του δικαίου της ελευθέρας ναυσιπλοΐας. Δεν είμαι διατεθειμένος ν’ ανεχθώ τοιαύτας αυθαιρεσίας. Εδωκα εντολήν εις τας υπ’ εμέ δυνάμεις όπως μεταχειρισθούν βίαν εν περιπτώσει επαναλήψεως παρομοίου πραξικοπήματος υπό των ισπανικών πολεμικών.

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Ο κ. Πρόεδρος της Κυβερνήσεως εδέχθη χθες εις μακράν ακρόασιν τον εν Ρόδω γενικόν πρόξενον της Ελλάδος κ. Γ. Αργυρόπουλον.

Ο ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ VIII ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ: Κέρκυρα, 20.- Ο Αγγλος Βασιλεύς επιβαίνων της θαλαμηγού «Ναχλίν» έφθασε εις Κέρκυραν. Ο Βασιλεύς Γεώργιος τον επεσκέφθη επί της θαλαμηγού. Σήμερον θα ανταποδώση την επίσκεψιν εις την έπαυλιν Μιμπέλι.