ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 16.X.1936

80-chronia-prin-stin-k-16-x-1936-2155605

ΜΕΓΑΛΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ: Βερολίνον, 15.- Αγγέλλεται εκ Νέας Υόρκης ότι μεγάλα γυμνάσια συνδεδυασμένα στρατού και στόλου ήρχισαν επί της παραλίας του Ατλαντικού μεταξύ του ακρωτηρίου Μαίη και του ακρωτηρίου Χαττέρας. Των γυμνασίων θα μετάσχη και η υπηρεσία εποπτείας των παραλίων. Τα γυμνάσια αποβλέπουν εις το να διαπιστώσουν αν αι Ηνωμέναι Πολιτείαι δύνανται να προσβληθούν εκ των ατλαντικών παραλίων.

ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΩΝΙΑ: Παρίσιοι, 15. – Ο υπουργός των Εξωτερικών της Πολωνίας κ. Μπεκ μετέβη περί ώραν 12.30΄ εις το Και Ντ’ Ορσαί και συνωμίλησε περί την ημίσειαν ώραν μετά του [Γάλλου ομολόγου του] κ. Ντελμπός.

ΒΕΛΓΙΚΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ: Λονδίνον, 15. – Ο ενταύθα πρεσβευτής του Βελγίου κ. Ντε Μαρσιέν επεσκέφθη τον κ. Ηντεν εις το Φόρεϊν Οφφις. Το Πρακτορείον Ρώϋτερ πληροφορείται ότι ο Βέλγος πρεσβευτής διεβεβαίωσε τον Αγγλον υπουργόν ότι το Βέλγιον δεν αναιρεί τας υποχρεώσεις του καθώς επίσης και ότι παραμένει πιστόν εις το σύμφωνον της ΚΤΕ.

Ο ΕΡΜΠΑΧ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ:  [Prinz Victor zu Erbach-Schönberg] Την 11ην πρωϊνήν της χθες ανήλθεν εις τα ανάκτορα και επέδωκε προς την Α. Μ. τον Βασιλέα τα διαπιστευτήριά του ο νέος εν Αθήναις πρεσβευτής της Γερμανίας πρίγκηψ Βίκτωρ Ερμπερτ Σαίνμπεργκ. Κατά την επίδοσιν παρέστη και ο υφυπουργός των Εξωτερικών κ. Μαυρουδής.

ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΤΟΛΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ:  [Sir Alfred Dudley Pickman Rogers Pound] Η Α. Μ. εδέχθη χθες εις ιδιαιτέραν ακρόασιν τον ναύαρχον Σερ Α. Ντάντλεϋ Πάουντ αρχηγόν του Βρεττανικού Στόλου Μεσογείου.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Θεσσαλονίκη, 15. – Τας εσπερινάς ώρας σήμερον η πόλις μας ανεστατώθη από τρομακτικής εκτάσεως πυρκαϊάν η οποία εξερράγη εις το κτίριον του Δημοτικού Νοσοκομείου. Αι αρχαί διεκόμισαν εις άλλα νοσοκομεία και κλινικάς τους νοσηλευομένους επιτάξασαι υπερδιακόσια λεωφορεία, ταξί και ιδιωτικά αυτοκίνητα. Δύο εκ των μεταφερομένων απέθανον εκ συγκοπής.

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ: Εδημοσιεύθη αναγκαστικός νόμος «περί κυρώσεως Διεθνούς Συμβάσεως διά την διευκόλυνσιν της διεθνούς κυκλοφορίας των μορφωτικών κινηματογραφικών ταινιών».