ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 17/ 18-X-1936

18s2filistor

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β΄ ΣΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΦΟΡΟ GLORIOUS: Η Α. Μ. ο Βασιλεύς Γεώργιος Β΄ συνοδευόμενος υπό της Α. Β. Υ. Του Διαδόχου Παύλου κατήλθε ολίγον μετά μεσημβρίαν χθες [17 Οκτωβρίου 1936] εις Νέον Φάληρον και διεπεραιώθη επί της αγγλικής ναυαρχίδος «Βασίλισσα Ελισάβετ». […] Ευθύς μετά το πρόγευμα η Α. Μ. ο Βασιλεύς εγκατέλειψε την ναυαρχίδα και διεπεραιώθη επί του αεροπλανοφόρου «Γκλόριους» (φωτογραφία) […]. Επεσκέφθη όλα σχεδόν τα διαμερίσματα και τας εγκαταστάσεις του σκάφους. Περισσότερον χρόνον η Α. Μ. παρέμεινεν εις το κατάστρωμα προσγειώσεως των αεροπλάνων. […].

ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΑΙ ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Κατά το προχθεσινόν [15 Οκτωβρίου 1935] επίσημον γεύμα το οποίον παρέθεσεν εις το ξενοδοχείον της «Μεγάλης Bρεταννίας» ο κ. Πρωθυπουργός προς τιμήν του Αγγλου ναυάρχου [Πάουντ;] ήγειρε πρόποσιν υπέρ του Bρετανικού Εθνους, τονίσας την πατροπαράδοτον φιλίαν, η οποία συνδέει την Ελλάδα μετά της Αγγλίας. Εν συνεχεία δε ο κ. Μεταξάς ωμίλησεν υπέρ του ενδόξου αγγλικού ναυτικού.
ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΣ ΒΕΛΓΙΟΥ: Λονδίνον, 16.- Τα λεχθέντα υπό του Βασιλέως Λεοπόλδου κατά το βελγικόν υπουργικόν συμβούλιον ανεκοινώθησαν επισήμως εις τον υπουργός Εξωτερικών κ. Αντονυ Ηντεν χθες την εσπέραν υπό του Βέλγου πρεσβευτού βαρώνου Ντε Καρτιέ ντε Μαρσιέν, ο οποίος μετέβη εις το Φόρεϊν Οφφις όπως δώση εξηγήσεις από μέρους της Κυβερνήσεώς του.

ΓΣΕΕ, ΥΠΟΤΑΓΗ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΙΣ: Η προσωρινή διοικητική επιτροπή της Γενικής Συνομοσπονδίας των Εργατών της Ελλάδος απεφάσισε την ανάρτησιν των εικόνων της Α. Μ. του Βασιλέως των Ελλήνων Γεωργίου Β΄ και του προέδρου της κυβερνήσεως κ. Ιωάννου Μεταξά εν τοις γραφείοις [της] εις ένδειξιν σεβασμού και υποταγής προς τον Ανώτατον Αρχοντα και αφοσιώσεως και ευγνωμοσύνης προς τον αρχηγόν του νέου κράτους κ. Ιωάννην Μεταξάν διά τα υπέρ των εργατών και των υπαλλήλων ληφθέντα μέτρα […].