ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 8-ΧI-1936

08s2filistor

ΠΕΦΤΕΙ, ΔΕΝ ΠΕΦΤΕΙ Η ΜΑΔΡΙΤΗ: Λονδίνον, 7.- Πληροφορίαι εκ διαφόρων πηγών ληφθείσαι ενταύθα αγγέλλουν ότι τα εθνικά στρατεύματα εισήλθον ήδη εις την Μαδρίτην. Διάφορα περιφερειακά σημεία της πρωτευούσης είχον εν τω μεταξύ καταληφθή υπό μαροκινών στρατευμάτων [του Φράνκο]. Εις τα ίδια σημεία έχουν τοποθετηθή βαρέα πυροβόλα και είναι έτοιμα δι’ ενδεχομένην δράσιν βομβαρδιστικά αεροπλάνα. Εξάλλου, αγγέλλεται εκ Σαλαμάνκας ότι το ημιεπίσημον [φρανκικό] πρακτορείο Φάμπρα ανακοινοί ότι μικρόν απόσπασμα του εθνικού στρατού κατώρθωσε να υπερπηδήση τα εμπόδια και προχωρούν υπό το πυρ των μυδραλλιοβόλων των ερυθρών να φθάση μέχρι της κεντρικής συνοικίας της Μαδρίτης, όπου κατέλαβε τα γραφεία της κομμουνιστικής εφημερίδος «Εργατικός Κόσμος» [Mundo Obrero]. Κατά πληροφορίας του [γαλλικού] πρακτορείου Χαβάς, αι οβίδες αι ριπτόμεναι υπό του πυροβολικού τόσον των εθνικών στρατευμάτων, όσον και των ερυθρών εκρήγνυνται εις τας διαφόρους συνοικίας της Μαδρίτης, όπου υπολογίζεται ότι τα θύματα θα είναι πολυάριθμα.

«BUENOS – BESOS»: Παρίσιοι, 7.- Αι εκπομπαί του ασυρμάτου της Μαδρίτης διεβίβασαν πολυάριθμα ανοικτά τηλεγραφήματα ιδιωτικής φύσεως στελλόμενα εις Ισπανούς διαμένοντας εις το εξωτερικόν ή εις άλλας πόλεις της Ισπανίας υπό συγγενών των ευρισκομένων εν Μαδρίτη. Τα περισσότερα περιείχον την χαρακτηριστικήν φράσιν: «Μπουένος – Μπέσος» = υγιαίνομεν – ασπασμούς. (Στη φωτογραφία, παρέλαση ανδρών της κυβερνητικής παρατάξεως στη Μαδρίτη, στις 6 Νοεμβρίου 1936.)

PABST – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Θεσσαλονίκη, 7.- Προσεχώς αφικνούνται εις την πόλιν μας οι γνωστοί κινηματογραφικοί αστέρες Πιερ Μπλανσάρ και Ντίτα Πάρλο και ο σκηνοθέτης Παστ, προκειμένου να γυρίσουν μίαν ταινίαν με την υπόθεσιν του έργου «Φροϋλάιν Ντόκτορ». [Σημ. «Φ»: Επρόκειτο για την ταινία «Salonique, nid d’espions» = «Θεσσαλονίκη, φωλεά κατασκόπων» σε σκηνοθεσία του Γκέοργκ Βίλελμ Παμπστ, στην οποία έπαιξαν μεγάλα ονόματα της γαλλικής σκηνής όπως οι Λουί Ζουβέ, Βιβιάν Ρομάνς, Σαρλ Ντυλλέν, Πιερ Φρεναί, Πιερ Μπλανσάρ, Ζαν-Λουί Μπαρρώ.]