ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 23-ΧΙΙ-1936

Ο ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟΝ ΦΡΑΝΚΟ: «Εφυγα [μετά τη συνέντευξη] από το γραφείο του αρχιστράτηγου Φράνκο, γύριζα τα στενά δρομάκια της Αβιλας, κι’ ανάπνεα με ταραχή τον αγέρα –σκληρό, αποφασιστικό, φλεγόμενο– που περικυκλώνει τον αρχηγό της εθνικιστικής, θριαμβευούσης σήμερα Ισπανίας. Ενοιωθα πως αυτός είναι ο άνθρωπος που ξέρει να κυβερνάη, το οργανικό μυαλό που ξέρει να συνδυάζη, η αλύγιστη θέληση που ξέρει να τιμωρή και να επιβάλλεται. Ο άνθρωπος αυτός είναι γεννημένος να νικήση. Αν δεν μεσολαβήση κανένα απροσδόκητο, κανένα τρομακτικό απροσδόκητο, σίγουρα θα νικήση. Τι θα γίνη μετά τη νίκη; Οταν οι εθνικιστές πάρουν τη Μαδρίτη τι καθεστώς θα επικρατήση; Μοναρχία, φασισμός, συνδικαλισμός, συντηρητική δημοκρατία; […] Τι σκέπτεται ο Φράνκο κανένας δεν ξέρει καθαρά. Εχει διατυπώσει βέβαια το πρόγραμμά του τώρα και μήνες, μα τι μεταβολές έχουν γίνει ωστόσο στη σκέψη του; Ο Φράνκο, αφιερωμένος όλος στη δύσκολη στρατιωτική πλευρά της ισπανικής κοσμογονίας, δε μιλάει, δε γράφει, δεν ανακοινώνει τις προθέσεις του. Σκυμμένος απάνω στον επιτελικό χάρτη, ένα μονάχα σημείο κοιτάζει άπληστα και με αγωνία: τη Μαδρίτη. Κατά τη συνήθειά του προχωρά οχυρώνοντας κάθε σημείο που κατακτά· ποτέ δεν προτρέχει. Ξέρει να περιμένη. Εχει σύστημα κ’ υπομονή. Αμα πάρη τη Μαδρίτη, άμα κυριέψη την Καταλωνία, άμα όλη η Ισπανία πέση στα χέρια του, τι θ’ αποφασίση; Πώς θ’ αντικρύση τα οδυνηρά, πολύπλοκα πολιτειακά, οικονομικά, κοινωνικά προβλήματα της Ισπανίας; […].»

ΑΛΕΠΟΥ Ο κ. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ: Την Κυριακήν το πρωί έγινε το, υπό του Ιππικού Ομίλου, διοργανωθέν κυνήγι της αλεπούς, το οποίον μετά ωραιοτάτην διαδρομήν ετελείωσεν εις το Σέσιλ της Κηφισιάς. Το κυνήγι παρηκολούθησεν έφιππος και η Α.Β.Υ. ο Διάδοχος [Παύλος], ο συνταγματάρχης Καφεζέζης και τα μέλη του ομίλου. Αλεπού ήτο ο κ. Αλ. Μπαλτατζής όστις ωδήγησε με πολύ δεξιοτεχνίαν το κυνήγιον, το οποίον όμως δεν ημπόδισε τον κ. Βακκάν να του αποσπάση τον κότινον της νίκης, ήγουν την ουράν της αλεπούς.