ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 01.Ι.1937

ΕΥΧΕΣ ΜΕΤΑΞΑ ΣΕ ΓΛΩΣΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ: « […] Θέλω και εύχομαι κάθε Ελληνίδα και κάθε Ελληνας κατά το 1937 να δώσουν τον καλλίτερο εαυτό τους, στην υπηρεσία της κοινής Πατρίδας και υπόσχομαι η θέλησή μου αυτή να είναι ακούραστη και αλύγιστη. Στέλνω σ’ όλους τους πολίτες και τις πολίτιδες αυτής της χώρας και σ’ όσους ταξειδεύουν στα πέλαγα και σ’ όσους ζουν στην ξενητειά τον εγκάρδιο χαιρετισμό της αγάπης και τις θερμότερες ευχές μου για τον καινούργιο χρόνο».

ΜΕΤΑΞΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΑΣ ΕΙΣ ΓΛΩΣΣΑΝ ΚΑΘΑΡΕΥΟΥΣΑΝ: « […] Η παρέμβασις του Κράτους, ως αμερολήπτου δικαστού θ’ αποτελέση και κατά το έτος 1937 την μοναδικήν εγγύησιν του εναρμονισμού των σχέσεων Κεφαλαίου και Εργασίας. Προς τον σκοπόν τούτον όλαι αι οργανώσεις των εργοδοτών και των εργατών θα προωθηθούν προς την συνεργασίαν διά την προστασίαν των συμφερόντων των και χάριν του υπερτάτου κοινωνικού συμφέροντος. […]».

«ΠΕΘΑΝΑΝ» ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΠΙΟ ΧΙ: Ρώμη, 31. – Ο Πάπας Πίος ο ΙΑ υπέκυψε σήμερον εις το μοιραίον. […] Ο Καρδινάλιος Πατσέλλι […] εισήλθεν εις τον νεκρικόν θάλαμον και, κατά τα ειωθότα, εκάλεσεν ονομαστί τρεις τον Πάπαν. Εις εκάστην πρόσκλησιν έκρουε μικρόν σφυρίον. Ακολούθως εστράφη προς τους κληρικούς και ανήγγειλε λατινιστί τον θάνατον του Ποντίφηκος. Τότε όλοι εγονυπέτησαν και προσηυχθήθησαν μεθ’ ο εσφραγίσθη το γραφείον του Πάπα. Η σορός του Ποντίφηκος, περιβεβλημένη τα αρχιερατικά άμφια εναπετέθη εντός παρεκκλησίου της βασιλικής του Αγίου Πέτρου, ετέθη δε τιμητική φρουρά αξιωματικών του Βατικανού. Ο Βασιλεύς της Ιταλίας και ο κ. Μουσσολίνι διεβίβασαν τα συλληπητήριά των προς την γραμματείαν της Αγίας Εδρας. [Σημ. «Φ»: «Η Καθημερινή», στο επόμενο φύλλο της, τη μεθεπομένη, έγραψε ότι «αι αθηναϊκαί εφημερίδες έπεσαν προχθές θύματα των εν Ρώμη ανταποκριτών των ξένων εφημερίδων, οίτινες έχοντες υπ’ όψιν την σοβαρότητα της καταστάσεως του Πάπα, έσπευσαν να τηλεγραφήσουν ότι ούτος απέθανεν ήδη». Ο «Φιλίστωρ» ανέτρεξε στο αρχείο της εφημερίδας La Stampa του Τουρίνου όπου στο φύλλο της 1ης Ιανουαρίου 1937 επικρίνεται εμμέσως το Βατικανό για την απουσία συγκεκριμένων επισήμων ειδήσεων για την υγεία του Πάπα και γίνεται λόγος για ανησυχητικές ειδήσεις που μεταδόθηκαν από ξένα πρακτορεία και κάποιες εφημερίδες, ενώ ακολουθούν αναφορές στην πορεία της υγείας του. Ο Πίος ΧΙ έζησε άλλα δύο χρόνια· πέθανε στις 10 Φεβρουαρίου 1939].