ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 22.Ι.1937

ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ ΓΙΑ CONRAD WESTPFAHL: (Από κριτική του Παντελή Πρεβελάκη για έκθεση του τότε εγκατεστημένου στην Ελλάδα Γερμανού ζωγράφου Conrad Westpfahl. Στις αίθουσες του Ελληνογερμανικού Συλλόγου, Ασκληπιού 3.) « […] Η δημιουργία του κ. Βέστφαλ ανήκει στη λεγόμενη “αφηρημένη” τέχνη, ξεκινά δηλαδή από την αρχή κατά την οποία η ζωγραφική οφείλει, όπως η μουσική, όχι να απεικονίζη πράγματα, αλλά να υποβάλη τον αισθηματικό δυναμισμό των πραγμάτων. Ο ζωγράφος δεν οδηγείται εδώ στις κατασκευές του από την αντικειμενική αλήθεια, αλλά από τους ρυθμικούς νόμους που κυβερνούν τις γραμμές, τα σχήματα, τα χρώματα, και από ένα λεπτόν υπολογισμό πάνω στις απηχήσεις που οι γραμμές αυτές και τα σχήματα έχουνε μέσα στη συνείδηση του θεατή. Οφείλω να πω αμέσως πως η ζωγραφική του κ. Β., μολονότι πιστή στην αρχήν αυτή, δεν προχωρεί ώς τις τελευταίες της συνέπειες, αλλά κατορθώνει να μένη συνδεδεμένη με τον αισθητόν κόσμο που γνωρίζουμε άμεσα και χωρίς καμμιάν επεξεργασία. […] Ο πίνακας εδώ, αντί ν’ αποσυντίθεται κάτω από το βλέμμα, αποκαλύπτει ολοένα την εκπληκτική πολυσημία του, την ανεξάντλητη προσφορά του σ’ ερμηνείες. Η αρετή αυτή είναι ένα αποτέλεσμα, είναι μια πραγματοποίηση, κι όχι μια πρόθεση. Δίνω τη βεβαίωση αυτή με τρόπο κατηγορηματικό, γιατί στη λεγόμενη μοντέρνα τέχνη οι προθέσεις υπερβάλλουν συχνά το αποτέλεσμα, και το κοινό δυσπιστεί με το δίκιο του. […]».

ΜΕΤΑΞΑΣ: ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΔΑΝΕΙΟ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ. Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως ανακοινοί τα εξής: «Προς άρσιν πάσης παρεξηγήσεως και παρερμηνείας των εσχάτως δημοσιευθέντων σχετικώς με την εξέλιξιν του Ελληνογερμανικού κλήριγκ, καθιστώ γνωστά τα εξής: […] Δεν πρόκειται περί προσφοράς δανείου εκ μέρους της γερμανικής Κυβερνήσεως αλλά αι γενόμεναι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο εκδοτικών Τραπεζών αφεώρων εις εξασφάλισιν της χρηματοδοτήσεως γερμανικών βιομηχανικών οίκων προς εκτέλεσιν παραγγελιών της ελληνικής Κυβερνήσεως».