ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 10.III.1937

80-chronia-prin-amp-8230-10-iii-1937-2179362

ΓΑΛΛΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ: Παρίσιοι, 9.- Ο υπουργός των Οικονομικών κ. Βενσάν Ωριόλ κατέθεσε την πρωίαν εις την Βουλήν το νομοσχέδιον το αφορών την έκδοσιν του νέου δανείου εθνικής αμύνης. Η κυβέρνησις [Λεόν Μπλουμ] προτείνει όπως το συνολικόν ποσόν του δανείου μη υπερβή τας δαπάνας της εθνικής αμύνης τας προβλεπομένας υπό του προϋπολογισμού του 1937, δηλαδή τα 13 δισεκατομμύρια φράγκα. Κατά την συνεδρίασιν της Βουλής ο πρώην πρωθυπουργός κ. Φλαντέν [φιλελεύθερη Δεξιά] εδήλωσεν ότι αυτός και οι φίλοι του θα ψηφίσουν υπέρ του νομοσχεδίου. Αποτεινόμενος προς την Κυβέρνησιν είπε: Από τας πολιτικάς σας πράξεις θα εξαρτηθή η επιτυχία ή η αποτυχία του δανείου σας. Θα είσθε ικανοί να συγκρατήσετε την αστικήν ειρήνην; Ναι ή όχι; [Σημ. «Φ»: Ο Φλαντέν προσεχώρησε στο πνεύμα του Μονάχου, συνεχάρη τον Χίτλερ και διετέλεσε για μικρό διάστημα υπουργός Εξωτερικών του Πεταίν.] Ο κομμουνιστής Ντυκλός εδήλωσεν ότι οι φίλοι του κόμματος θα ψηφίσουν το δάνειον της εθνικής αμύνης διά την ασφάλειαν της χώρας (χειροκροτήματα εκ της άκρας αριστεράς, ειρωνικαί επιφωνήσεις εκ της δεξιάς.) [Σημ. «Φ»: Ο Ντυκλό, μετά την πτώση της Γαλλίας και στο μεσοδιάστημα μέχρι τη γερμανική επίθεση στη Σοβιετική Ενωση, ήρθε σε αναποτελεσματική διαπραγμάτευση με τις γερμανικές αρχές κατοχής για την επανέκδοση της εφημερίδας του ΓΚΚ «Ουμανιτέ».] (Στη φωτογραφία, ο Ωριόλ το 1937. Πηγή: Bibliothèque Νationale de France – Gallica.)

ΣΤΟΧΟΣ Η ΜΑΔΡΙΤΗ: Παρίσιοι, 9.- Ανακοινωθέν του συμβουλίου αμύνης εκδοθέν την μεσημβρίαν επιβεβαιοί σχεδόν όλας τας πληροφορίας τας οποίας μετέδωκαν οι εις χείρας των εθνικών [φρανκικών] δυνάμεων ασύρματοι. Το ανακοινωθέν των ερυθρών κάμνει μνείαν περί σφοδρών μαχών, αι οποίαι, ως λέγει, διεξήχθησαν καθ’ όλην την ημέραν εις το μέτωπον της Γουαδαλαχάρας και παραδέχεται ότι τα κυβερνητικά [δημοκρατικά] στρατεύματα, ευρεθέντα προ υπερτέρων δυνάμεων κατ’ αριθμόν και ποιόν, υπεχρεώθησαν να υποχωρήσουν. Ο [φρανκικός] στρατηγός Kέιπο Ντελιάνο εβεβαίωσεν ότι τα εθνικά στρατεύματα θα ευρίσκονται εις Μαδρίτην περί την 15ην του μηνός. [Σημ. «Φ»: Ωστόσο, οι πολιορκούμενοι της Mαδρίτης άντεξαν και παρέδωσαν την πόλη δύο χρόνια αργότερα, στις 28 Μαρτίου 1939.]