ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 13/14-ΙΙΙ-1937

80-chronia-prin-amp-8230-13-14-iii-1937-2179970

ΤΑΞΙΔΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: Με το σοβιετικόν ατμόπλοιον «Ρουτζουντάκ» ανεχώρησε χθες διά Μόσχαν μέσω Οδησσού ο ενταύθα πρεσβευτής της Ρωσσίας. [Σημ. «Φ»: Επρόκειτο, προφανώς, για τον Μιχαήλ Βενιαμίνοβιτς Κομπέτσκυ (φωτογραφία) ο οποίος ήταν μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Κομμουνιστικής Διεθνούς και διετέλεσε πρεσβευτής στη Δανία και την Αλβανία. Συνελήφθη κατά τη διάρκεια των εκκαθαρίσεων του 1937 και εξετελέσθη στις 28 Απριλίου της ίδιας χρονιάς.]

«ΤΟΥ ΑΗΤΟΥ Ο ΓΥΙΟΣ» ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ: Ηράκλειον, 12.- Η Α. Μ. ο Βασιλεύς, επιστρέφων εκ Φαιστού, έφθασεν ενταύθα περί την εσπέραν. Ολόκληρος η πόλις του Ηρακλείου του επεφύλαξε νέαν μεγαλειώδη υποδοχήν. […] Η Φιλαρμονική του Δήμου διέρχεται τας οδούς παιανίζουσα «του αητού το γυιo» προκαλούσα τα ενθουσιώδη χειροκροτήματα του πλήθους. Η Α. Μ. ο Βασιλεύς είναι καταγοητευμένος. Ο Πρωθυπουργός κ. Ιωάννης Μεταξάς εξέφρασε την άκραν ικανοποίησίν του.

ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΩΤΕΙΑ: Ο νέος ποιητής κ. Κώστας Θρακιώτης μας αποστέλλει επιστολήν διά της οποίας τονίζει ότι γίνεται ιστορικόν λάθος από τους πιστεύοντας ότι πρώτος εισηγητής του υπερρεαλισμού εις την Ελλάδα είναι ο κ. Α. Εμπειρίκος. Ο κ. Θρακιώτης πιστεύει ότι προ αυτού εδημοσίευσαν υπερρεαλιστικά κείμενα ο κ. Νικήτας Ράντος και ο ίδιος. Προ αυτών δε οι κ.κ. Κίμων Αγραίος (;), Γ. Σαραντάρης, Α. Δρίβας, Ρώμος Φιλύρας, και οι Μητσάκης και Βιζυηνός, έστω μη ενσυνειδήτως οι τελευταίοι.

ΦΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: (Επιστολή). Εις την «Εστίαν» της Κυριακής είδον δημοσιευόμενον άρθρον του κ. Αγγελομάτη εις το οποίον με δόσιν αναιτίου αδιαφορίας ομιλεί διά το βιβλίον μου «Η Ακαδημία Αθηνών και η Εκδοση Σολωμού», που θεωρεί λίβελλον. […] Διερωτώμεθα αν η υπογραφή του άρθρου δεν έπρεπε αντί Αγγελομάτης να είναι Τυφλομάτης.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ: «Μυθολογία του ωραίου». Σχ. 8ον. Σελ. 43. Αθήναι 1937. (Ανατύπωσις από το Αρχείον Φιλοσοφίας και Θεωρίας των Επιστημών.)

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΛΕΤΑΣ: «Φιλολογικά στο Βιζυηνό». […] Αθήναι 1936. Σχ. 8ον. Σελ. 100.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΑΛΑΜΑΣ: Ch. Xanthopoulos – Palamas: «L’idée de la paix dans l’oeuvre de Costis Palamas. (Conference) Athènes 1936». Σχ. 8ον. Σελ. 34.

ΤΕΥΚΡΟΣ ΑΝΘΙΑΣ: «Τα σφυρίγματα του αλήτη». Τετάρτη έκδοσις συμπληρωμένη με ανέκδοτα ποιήματα. Κύπρος 1937. Σχ. 8ον. Σελ. 64. Δρ. 75.