ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 14-ΙII-1937

80-chronia-prin-amp-8230-14-iii-1937-2180160

ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑΣ: Λονδίνον, 13.- Σημερινά τηλεγραφήματα των εν τω μετώπω της Μαδρίτης ανταποκριτών αναφέρουν ότι η επίθεσις των εθνικών στρατευμάτων ανεπτύχθη επί εκτάσεως τεσσαράκοντα χιλιομέτρων. Από της πρωίας της σήμερον η πόλις της Γουαδαλαχάρας, ήτις αποτελεί στρατηγικήν κλείδα, ευρίσκεται εντός της βολής των τηλεβόλων των συνηνωμένων εθνικών φαλάγγων. Οι κυβερνητικοί καταθορυβηθέντες εκ των επιτυχιών των επιχειρήσεων αυτών, σκοπός αντικειμενικός των οποίων είναι η περικύκλωσις της Μαδρίτης, έσπευσαν ν’ αποστείλουν μεγάλας δυνάμεις εις τον τομέα της Γουαδαλαχάρας, όπου χθες έφθασε νέα φάλαγξ εκ 3.000 ανδρών και 22 τανκς. Τα ανακοινωθέντα της Μαδρίτης αναφέρουν ότι εις την Γουαδαλαχάραν η χθεσινή ημέρα παρήλθε άνευ σοβαράς δράσεως. Αντιθέτως, οι κυβερνητικοί ομιλούν περί εντόνου δράσεως της κυβερνητικής αεροπορίας και λέγουν ότι δώδεκα αεροπλάνα έριψαν 460 βόμβας. (Στη φωτογραφία, άνδρες του κυβερνητικού στρατού ποζάρουν γύρω από καταληφθέν μικρό τεθωρακισμένο των μουσσολινικών Ιταλών που πολεμούσαν στο πλευρό των φρανκικών.)

ΑΝΩ ΜΑΧΑΙΡΑΚΙΟΝ: Πάτραι, 13.- Τηλεγραφούν εκ Χαλανδρίτσας, ότι λόγω καθιζήσεως του εδάφους ολόκληρος ο συνοικισμός του χωρίου Ανω Μαχαιράκιον εκ τριάκοντα οικιών κατέρρευσε, προεκλήθησαν δε πολλαί βαθείαι ρωγμαί εις αρκετήν έκτασιν. Προ της καθιζήσεως παρετηρήθη αθρόα έξοδος των κατοικιδίων ζώων, τα οποία κατεχόμενα υπό αορίστου φόβου έφευγον έντρομα προς όλας τας κατευθύνσεις.

ΚΡΕΜΑ WILLIAMS: Οταν θα ξαναπάρετε σαπούνι ξυρίσματος, ζητήσατε κρέμμα Williams.

VALDJI, liqueurs de luxe. Φυσικά εξ αποστάξεως.

ΜΕΤΑΞΩΤΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ: Τα Εργοστάσια Ναθαναήλ κρεάρουν εφέτος μίαν μεγάλην συλλογήν από τα πιο σικ μεταξωτά που θα σας εξασφαλίσουν μία εξαιρετική τουαλέττα. [Σημ. «Φ»: Το εργοστάσιο Ναθαναήλ βρισκόταν επί της οδού Αχαρνών, απέναντι από τον ναό του Αγίου Ελευθερίου, και το πρατήριό του στη γωνία Μητροπόλεως και Πετράκη.]

Διευκρίνιση: Ο σημερινός «Φ» φέρει ημερομηνία της αντίστοιχης χθεσινής, καθώς τότε, το 1937, η «Κ» δεν εξεδόθη λόγω της αργίας της Καθαράς Δευτέρας.