ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 19.ΙII.1937

80-chronia-prin-stin-k-19-iii-1937-2180397

Η ΒΛΑΧΟΥ ΘΑΜΠΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΟΥΣΣΟΛΙΝΙ:  (Δεύτερη ανταπόκρισή της από τη Λιβύη και συγκεκριμένα από το Τομπρούκ, όπου το πλήθος υποδέχεται τον Μουσσολίνι.) « […] Για πρώτη φορά βλέπω από κοντά τον Μουσσολίνι. Φορά μια απλή γκρίζα στολή, το μαύρο καπέλο της “Μιλίτσιας”. Εις μάτην προσπαθώ να βρω σ’ αυτόν τον άνθρωπο που βρίσκεται μπροστά μου, την πέτρινη έκφρασι, το παγωμένο βλέμμα, το αγέλαστο σκληρό στόμα, που υποτίθεται ότι τον χαρακτηρίζουν, που έχουν αποτυπωθή κατά χιλιάδας, έχουν γίνει άγαλμα, ανάγλυφα, μετάλλια… Η φυσιογνωμία είναι βέβαια δυνατή, γεμάτη προσωπικότητα, οι γραμμές του προσώπου του βαθειά χαραγμένες, αλλά η έκφρασίς του είναι γελαστή, γεμάτη νειάτα και το βλέμμα επιβλητικό μεν, αλλά γρήγορο, όλο ζωή, φωτίζει το πρόσωπό του με μια απολύτως διαφορετική έκφρασι από αυτήν που φαίνεται στις φωτογραφίες, μια έκφρασις πιο συμπαθητική. Απ’ όλα τα πράγματα που περίμενα να μου κάνουν εντύπωσι όταν θα γνώριζα αυτόν που μπορεί κανείς να ονομάση τον πιο μεγάλον άνθρωπο της εποχής μας, το μόνο που δεν φανταζόμουν ήταν ότι θα είχε μια τόσο ελκυστικά συμπαθητική φυσιογνωμία…»

ΚΑΙ Η «ΣΠΑΘΗ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ»: Λονδίνον, 18.- Εν Τριπολίτιδι εγένετο η παράδοσις της «Σπάθης του Ισλάμ» υπό των ιθαγενών εις τον κ. Μουσσολίνι, όστις, παραλαμβάνων αυτήν εκ χειρός του πρίγκιπος Καραμανλή, αντιπροσώπου ενός των αρχαιοτέρων ευγενών οίκων του Ισλάμ, απήντησε εις την σχετικήν προσφώνησιν ευχαριστών. (Στη φωτογραφία ο Μουσσολίνι με τη «Σπάθη του Ισλάμ», το 1937.)

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ: Σήμερον ώραν 8 μ.μ. εις την αίθουσαν της Εταιρείας των Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αμερικής 16α, θα γίνη η περί των προβλημάτων της Νεοελληνικής Γεωοικονομίας πρώτη ομιλία του κ. Δημοσθένη Δανιηλίδη.