ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 8-IV-1937

80-chronia-prin-amp-8230-8-iv-1937-2184527

ΙΤΑΛΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ: Ρώμη, 7.- Εντός μηνών τινών θα εγκατασταθή εν Ρώμη τηλεοπτικόν κέντρον. Παρόμοια κέντρα θα εγκατασταθούν εις το Μιλάνον και εις το Τουρίνον. [Σημ. «Φ»: Στη φωτογραφία, το στούντιο του EIAR στη Ρώμη το 1939, όταν άρχισαν και οι πρώτες εκπομπές.]

ΔΙΚΗ ΙΕΡΕΩΝ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ: Βερολίνον, 7.- Ενώπιον του Λαϊκού Δικαστηρίου ήρχισε σήμερον η δίκη επτά κληρικών και ηγετών της Καθολικής Νεολαίας κατηγορουμένων επί εσχάτη προδοσία, διότι, ως αναφέρει το κατηγορητήριον, συνειργάζοντο λάθρα μετά κομμουνιστικών κύκλων προς συγκρότησιν ενιαίου Καθολικοκομμουνιστικού μετώπου εν Γερμανία.

ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ ΣΤΑΣΙΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ: Λονδίνον, 7.- Κατά τηλεγραφήματα εκ Βομβάης αεροπλάνα εβομβάρδισαν την κοιλάδα του Σακτού εις το Βαζιριστάν. Κατά την τελευταίαν της προκήρυξιν η Κυβέρνησις ανήγγειλεν ότι η περιοχή εντός των κοιλάδων Σακτού, Καϊσάρα και Αλγκάντ εκηρύχθη εις κατάστασιν κινδύνου.

ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ: Προχθές ο νομάρχης Χίου και λόγιος κ. Θεμ. Αθανασιάδης [Νόβας] ωμίλησε με θέμα: «Τα 80 χρόνια [από του θανάτου] του Σολωμού». Την διάλεξιν ετίμησαν διά της παρουσίας των η Α.Β.Υ. ο πρίγκηψ Νικόλαος και ο υφυπουργός Τύπου και Τουρισμού κ. Νικολούδης. Ο ομιλητής ανέλυσε τον Εθνικόν Υμνον (sic) και το όλον έργον [!!!] του εθνικού ποιητού και έδειξε τα σημεία προσαρμογής των ποιητικών υποθηκών και προφητειών του μεγάλου Διονυσίου Σολωμού προς την σημερινήν κατάστασιν και το έργον της Εθνικής Κυβερνήσεως.