ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 23.ΙV.1937

80-chronia-prin-stin-k-23-iv-1937-2186075

ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΙΑ: Βενετία, 22.- Αφίχθησαν ενταύθα σήμερον ο Αυστριακός καγκελλάριος Σούσνιγκ και ο υπουργός των Εξωτερικών Σμιττ. Τους υπεδέχθησαν ο κ. Μουσσολίνι, ο υπουργός των Εξωτερικών κόμης Τσιάνο, ο υφυπουργός του Τύπου κ. Αλφιέρι και ο γενικός γραμματέας του Φασιστικού κόμματος κ. Σταράτσε. Το απόγευμα εγένετο η συνομιλία μεταξύ των δύο πρωθυπουργών. Ο διπλωματικός συνεργάτης του πρακτορείου Στέφανι πληροφορείται ότι κατά την πρώτην φάσιν των συνομιλιών –κατά τας οποίας, ως λέγει, οι δύο πολιτικοί άνδρες θα επισκοπήσουν ολόκληρον την ευρωπαϊκήν πολιτικήν– εξητάσθησαν τα ενδιαφέροντα τας δύο χώρας από πολιτικής και οικονομικής απόψεως ζητήματα. Αι συνομιλίαι αύται διεξαγόμεναι εν ατμοσφαίρα εγκαρδιότητος, δεν εξέρχονται των ορίων, άτινα διαγράφονται υπό των πρωτοκόλλων της Ρώμης, τα οποία αφίνουν ανοικτήν την θύραν προς συνεννόησιν με τας παραδουναβίους χώρας, εμπίπτουν δε ωσαύτως εις τας συμφωνίας του άξονος Ρώμης – Βερολίνου καθώς και εις την ιταλογιουγκοσλαυϊκήν. (Στη φωτογραφία, από δεξιά: ο Σμιττ, ο Μουσσολίνι, ο Σούσνιγκ και ο Τσιάνο στο παλάτσο Κόρνερ της Βενετίας. Πηγή φωτογραφίας: Γερουσία της Ιταλικής Δημοκρατίας.)

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ: Την προσεχή Δευτέραν, 26 Απριλίου, ώρα 7 μ.μ. εις το θέατρον «Ολύμπια» η φιλολογική απογευματινή της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών για τα πενηντάχρονα [της συγγραφικής δράσης] του κ. Γρηγ. Ξενοπούλου. Θα ομιλήσουν οι κ.κ. Αγγελος Τερζάκης και Τέλλος Αγρας και η κ. Σοφία Παπαδάκη, θα διαβάση δε ένα διήγημα του συγγραφέως η κ. Πούπα Κοκκινάκη. Η Μαρίκα Κοτοπούλη θα απαγγείλη το τραγούδι του Παλαμά Στέλλα Βιολάντη, τονισμένο από τον κ. Μανώλη Καλομοίρη, με συνοδεία ορχήστρας.