ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 27-V-1937

ΠΡΟΑΝΑΚΡΟΥΣΜΑ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΓΙΕΖΩΦ: Ρώμη, 25.- Κατά τηλεγραφήματα εκ Ρίγας, άτομα αφιχθέντα εκεί εκ Μόσχας μετέδωσαν την πληροφορίαν ότι εις την σοβιετικήν πρωτεύουσαν κυκλοφορεί επιμόνως η φήμη περί προσεχούς εκπτώσεως εκ των αξιωμάτων του του κομισσαρίου των Εσωτερικών και αρχηγού της Γκεπεού [Νικολάι Ιβάνοβιτς] Γιέζωφ, τον οποίον λέγεται ότι θα διαδεχθή ο μέχρι πρότινος εν Αγκύρα πρεσβευτής των Σοβιέτ [Λεβ Μιχαήλοβιτς] Καραχάν. Ανεκοινώθη ότι κατά τας τελευταίας εβδομάδας η Γκεπεού προέβη εις νέας ομαδικάς συλλήψεις υπόπτων στοιχείων εις όλας τας σοβιετικάς επαρχίας, υπάρχουν δε φήμαι καθ’ ας πεντήκοντα χιλιάδες μέλη του κόμματος διεγράφησαν εις την βόρειον Ρωσίαν. Εξ άλλου πλείστοι ξένοι κομμουνισταί πολιτογραφηθέντες εν Ρωσία εξετοπίσθησαν. Μεταξύ τούτων ευρίσκονται 100 Πέρσαι, 8 Ιταλοί, 30 Γερμανοί, 60 Γάλλοι, 48 Βέλγοι και περί τους 100 Κινέζους. [Σημ. «Φ»: Οι εκτιμήσεις για τον Γιέζωφ απεδείχθησαν ορθές, αλλά την εποχή εκείνη θα φάνταζαν απίθανες ως έργο εχθρικής προπαγάνδας, καθώς ο Γιέζωφ είχε διαδεχθεί, στις 25 Σεπτεμβρίου 1936, στην ηγεσία της NKVD τον Γκέρικ Γκριγκορίεβιτς Γιάγκοντα ο οποίος εξετελέσθη στις 15 Μαρτίου 1938. Ο ίδιος ο Γιέζωφ –αφού συνέβαλε τα μέγιστα στις εκκαθαρίσεις κομμουνιστών «αντιπάλων» του Στάλιν– εκτελέστηκε στις 4 Φεβρουαρίου 1940 στη Μόσχα. Τον είχε διαδεχθεί ο Λαυρέντι Μπέρια ο οποίος πέθανε κάτω από αμφιλεγόμενες συνθήκες μετά τον θάνατο του Στάλιν. Ο διπλωμάτης Καραχάν –που σύμφωνα με το δημοσίευμα ήταν ο πιθανός διάδοχος του Γιέζωφ– εξετελέσθη και αυτός στις 20 Σεπτεμβρίου 1937 στη Μόσχα. Στη φωτογραφία, Στάλιν και Γιέζωφ κατά τις «καλές ημέρες».]