ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 18.VΙ.1937

s13f11

ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ: Λονδίνον, Ιούνιος.- Από δύο περίπου ετών, η Αγγλία εργάζεται εντατικώς διά την ολοκλήρωσιν του προγράμματος περί επανεξοπλισμού της. […] Σήμερον, εις τα βρεττανικά ναυπηγεία κατασκευάζονται εκατόν σαράντα οκτώ πολεμικά πλοία, εκ των οποίων πέντε θωρηκτά 35.000 τόννων έκαστον, είκοσι ένα καταδρομικά, πέντε αεροπλανοφόρα, σαράντα οκτώ αντιτορπιλλικά, δεκαεννέα υποβρύχια – συνολικής χωρητικότητος 600.000 τόννων. […] Κατόπιν εντατικής εργασίας, η Αγγλία θα είναι εις θέσιν να παρατάξη μετ’ ολίγας ημέρας, την 1ην Ιουλίου 1937, χίλια πεντακόσια αεροπλάνα, εκ των οποίων τα χίλια κατεσκευάσθησαν εις διάστημα δύο μηνών. Τω 1934, η Αγγλία διέθετε 2.500 μόνον πιλότους. Σήμερον διαθέτει άνω των 6.200. (Στη φωτογραφία, Βρετανοί πιλότοι, μπροστά από ένα «Χάρικεϊν» κατά τη Μάχη της Αγγλίας, το 1940. Πηγή: Imperial War Museums.)

ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥΧΑΤΣΕΦΣΚΥ: Βερολίνον, 17.- Αγγέλλεται εκ Μόσχας ότι η σύζυγος του Τουχατσέφσκυ καθώς και η του στρατηγού Πούτνα, τυφεκισθέντος επίσης, εξωρίσθησαν εις Σιβηρίαν. Ο υιός εξ άλλου του Πούτνα όστις εσπούδαζεν εις την Στρατιωτικήν Ακαδημίαν, απεβλήθη και εστάλη εις τάγμα νεαρών καταδίκων εκ των περιοριζομένων εις ειδικάς περιφερείας. Ο κυριώτερος μάρτυς της κατηγορίας εναντίον του Τουχατσέφσκυ, η Λυδία Βοροντζώφ, είχεν επιτύχει να συνδεθή στενώς μετ’ αυτού και να λάβη εις την κατοχήν της πλείστα ενοχοποιητικά πειστήρια.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΠΑΟΥΕΡ: Ο υπουργός των Σιδηροδρόμων και Αυτοκινήτων κ. Σπυρίδωνος ανεκοίνωσεν ότι: «Κατά την σημερινήν μου μετά των αντιπροσώπων της Πάουερ συνεργασίαν μας […] επήλθε συμφωνία εφ’ όλων των ζητημάτων.»

ΑΔΕΛΦΟΙ FRATELLINI:  (Θεάματα.) Θέατρον Γεωργικής Εκθέσεως (Ζάππειον). Θίασος Φρατελίνι. [Σημ. «Φ»: Οι αδελφοί Φρατελινί, Αλμπέρ, Φρανσουά και Πωλ, ήσαν ιταλικής καταγωγής Γάλλοι τσιρκολάνοι, μέλη μιας οικογενείας που μεσουράνησε ανά την Ευρώπη κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα.]

ΥΒΟΝΝΗ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ: Χθες προεφυλακίσθη η κ. Υβόνη Περδικάρη κατηγορουμένη επί αναιρέσει του συζύγου της.