ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 24-VI-1937

IΣΠΑΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΚΑΙ ΑΞΩΝ: Λονδίνον, 23.- Η Γερμανία και η Ιταλία απεσύρθησαν εκ του ναυτικού ελέγχου [των ισπανικών ακτών], αλλά μέχρις ώρας παραμένουν μέλη της Επιτροπής μη Επεμβάσεως. Η γερμανική διακοίνωσις προς το Φόρεϊν Οφφις, καθιστώσα γνωστήν την αποχώρησιν και αναφερομένη εις το επεισόδιον της «Λειψίας», λέγει ότι το Pάιχ δεν θέλει να εκθέση τας ναυτικάς αυτού δυνάμεις, τας εμπεπιστευμένας εις διεθνές έργον, εις περαιτέρω στόχον της ερυθράς Ισπανίας, εφ’ όσον αι Κυβερνήσεις Αγγλίας και Γαλλίας δεν απεδέχθησαν την πρότασιν περί κοινής ναυτικής επιδείξεως. Ο ενταύθα Γερμανός πρεσβευτής [Γιοακείμ φον Ρίμπεντροπ, φωτογραφία] ανεχώρησε το απόγευμα αεροπορικώς διά Βερολίνον.

Γ. Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ: Ο υπουργός της Εθνικής Οικονομίας κ. Α. [νδρέας] Χατζηκυριάκος παρηκολούθησε χθες την δραστηρίως συντελουμένην κατεδάφισιν των επί της πλατείας Κάνιγγος οικημάτων, ένθα πρόκειται να εγερθή νέον κτίριον του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Η μία όψις του κτιρίου θα είναι επί της πλατείας Κάνιγγος και αι άλλαι επί των οδών Τζωρτζ και Καποδιστρίου. [Σημ. «Φ»: Σήμερα εκεί στεγάζεται η Γ.Γ. Εμπορίου. Το κτίριο είναι έργο του Εμμανουήλ Κριεζή και ολοκληρώθηκε το 1949, ενώ ακολούθησαν προσθήκες. Είναι παροιμιώδης η τρύπα που είχαν ανοίξει στην οδό Καποδιστρίου όπου ο κάποτε υπουργός Εμπορίου Θόδωρος Πάγκαλος, καραδοκών, συνέλαβε τμηματάρχη να την κάνει κοπάνα.]

ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ: Κατά την χθεσινήν συνεδρίασιν του δημοτικού συμβουλίου Πειραιώς μετωνομάσθησαν: […] η λεωφόρος Ελευθ. Βενιζέλου εις Βασιλίσσης Σοφίας […].