ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 28-VII-1937

ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΡΟΥΣΒΕΛΤ: Νέα Υόρκη, Ιούλιος.- Ο πρόεδρος Ρούσβελτ ηττήθη εις την «μάχην» την οποίαν έδωσε κατά του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Η Αμερικανική Γερουσία ηρνήθη να αναγνωρίση εις τον Πρόεδρον της Αμερικανικής Συμπολιτείας το δικαίωμα όπως διορίση πρόσθετα μέλη εις το Ανώτατον Δικαστήριον, το γεγονός δε τούτο θα έχη σοβαρώτατον αντίκτυπον επί της πολιτικής ζωής των Ηνωμένων Πολιτειών. Χαρακτηριστικόν είναι ότι η σχετική απόφασις ελήφθη διά ψήφων 70 έναντι 20, παρ’ όλον ότι ο κ. Ρούσβελτ, επί άλλων ζητημάτων, κατ’ επανάληψιν είχε επιτύχει την πλειονοψηφίαν του ιδίου νομοθετικού σώματος. Οι αντίπαλοί του ισχυρίζονται ότι ουδέποτε άλλοτε αρχηγός ισχυρού κόμματος υπέστη τόσον συντριπτικήν ήτταν. [Σημ. «Φ»: Αυτή ήταν μια ήττα στο εσωτερικό πεδίο. Ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ, ο μεγάλος αυτός πρόεδρος, έφερε την Αμερική έως τα πρόθυρα της νίκης επί της Γερμανίας και την κατέστησε παγκόσμια υπερδύναμη, μη παραβλέποντας την κοινωνική διάσταση του δημοκρατικού πολιτεύματος. Στη φωτογραφία, τα μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου το 1937.]

ΜΑΧΕΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ: Λονδίνον, 27.- Κατά πληροφορίας εκ Σαγκάης, Τόκιο και Τιεν-Τσιν, αι χθεσιναί μάχαι μεταξύ Κινέζων και Ιαπώνων εντός του Πεκίνου και εις την περιφέρειαν του Λαγκ-Φαγκ επεδείνωσαν έτι πλέον την κατάστασιν.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ο Παιδικός Ομιλών Κινηματογράφος θα αρχίση λειτουργών την 4ην Αυγούστου, την 8ην μ.μ. εις την πλατείαν Αγίου Παντελεήμονος Αχαρνών, παρουσία του προέδρου της Κυβερνήσεως κ. Ιωάννου Μεταξά.