ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 5-X-1937

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ: Παρίσιοι, 4. – Τηλεγράφημα εκ Βαλένθιας μεταδοθέν διά του σηματογράφου του Σαν Αντώνιο, αναφέρει ότι την 10ην πρωινήν δύο αγγλικά αντιτορπιλλικά εθεάθησαν εις είκοσι πέντε μιλίων απόστασιν ανατολικώς του ακρωτηρίου τούτου. Παρετηρήθη ότι ταύτα ηύξησαν αιφνιδίως ταχύτητα ενώ κατευθύνοντο βορειοανατολικώς. Σχεδόν ταυτοχρόνως ηκούσθησαν τρεις ισχυραί εκρήξεις. Πιστεύεται ότι τα αγγλικά πολεμικά υπέστησαν επίθεσιν από μέρους υποβρυχίου και επεχείρουν να συλλάβουν ή να βυθίσουν τούτο. Την 2.30 απογευματινήν κατέφθασαν επί τόπου έτερα δύο αντιτορπιλλικά και εν αγγλικόν υδροπλάνον, ολίγον δε βραδύτερον προσετέθησαν έτερα δύο αγγλικά αντιτορπιλλικά. Την 3ην απογευματινήν κατέφθασαν επί τόπου και άλλα. Απαντα τα πολεμικά ταύτα, επτά τον αριθμόν και τα δύο υδροπλάνα επεδόθησαν εις αναζητήσεις. Την 3.35΄ εις το σημείον τούτο διεκρίνετο πυκνή στήλη καπνού. […]

HMS BASILISK: Λονδίνον, 4. – Το πρακτορείον Ρώυτερ μετέδωκε την εσπέραν την πληροφορίαν ότι αι αναζητήσεις προς ανακάλυψιν του αγνώστου υποβρυχίου, το οποίον επετέθη κατά του αγγλικού πολεμικού «Μπασιλίσκ» [φωτογραφία] συνεχίζονται. Κατά τα εκ Γιβραλτάρ τηλεγραφήματα, το υποβρύχιον κατεδύθη ευθύς ως εξεσφενδόνισε την τορπίλλην κατά του «Μπασιλίσκ». [Σημ. «Φ»: Σύμφωνα με ορισμένες αναφορές, στην επιχείρηση εμπλέκεται και ο μαύρος πρίγκιπας Μποργκέζε, στο πλαίσιο των ιταλικών αντιδράσεων κατά της συμφωνίας της Νιόν για την καταπολέμηση των επιθέσεων ιταλικών υποβρυχίων κατά –και ελληνικής πλοιοκτησίας– εμπορικών σκαφών που με τη διπλωματική κάλυψη του Μεταξά εφοδίαζαν τους Δημοκρατικούς της Ισπανίας].