ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 5.ΙΧ.1937

ΙΣΠΑΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ: Ρώμη, 4.- Κατά τας πληροφορίας των ιταλικών εφημερίδων, δύο σοβιετικά ατμόπλοια μετέφεραν εις τον επί τούτο όρμον εκφορτώσεως της Βαρκελώνης εκατόν πεντήκοντα αεροπλάνα. Την 21ην Οκτωβρίου έφθασαν εις τον αερολιμένα της Bαρκελώνης 51 αεροπλάνα των οποίων τα πληρώματα απετελούντο από Ισπανούς και Ρώσσους. Τεσσαράκοντα οκτώ άλλα αεροπλάνα ρωσικής κατασκευής απεβιβάσθησαν ωσαύτως εις τον αερολιμένα τούτον, όπου στεγάζονται μονίμως, ως αναφέρουν αι εν λόγω πληροφορίαι, δύο αεροπλάνα φέροντα τα διακριτικά των εθνικιστικών αεροπλάνων. Ταύτα χρησιμοποιούνται εις επιθέσεις εναντίον αγγλικών και γαλλικών ατμοπλοίων προς τον σκοπόν δημιουργίας διεθνών περιπλοκών. [Στη φωτογραφία, αεροπόροι και ένα σοβιετικό αεροσκάφος «Πολυκάρπωφ» στην Ισπανία.]

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β΄ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ: Παρίσιοι, 4.- Η Α.Μ. ο Βασιλεύς Γεώργιος Β΄ προερχόμενος εκ Ρώμης αφίκετο την πρωίαν ενταύθα μετά της Α.Β.Υ. του Πρίγκηπος Ανδρέου. […] Την μεσημβρίαν η Α.Μ. ο Βασιλεύς επεσκέφθη τον Πρόεδρον της Δημοκρατίας [Albert Lebrun] μετά του οποίου έσχε συνομιλίαν διαρκέσασαν επί 3/4 της ώρας. Παρεκάθησε είτα εις πρόγευμα παρατεθέν υπό του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τιμήν Του. […] Ο Πρωθυπουργός κ. Σωτάν εγένετο δεκτός το απόγευμα υπό της Α.Μ. του Βασιλέως.

ΑΝΤΙΕΒΡΑΪΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ: Λονδίνον, 4.- Ο εν Αγκύρα ανταποκριτής του Ρώυτερ τηλεγραφεί ότι διά νομοσχεδίου απαγορεύεται του λοιπού ολοσχερώς η εις Τουρκίαν είσοδος Εβραίων εξ οιασδήποτε ξένης χώρας. Εξαιρούνται αι επιστημονικαί και καλλιτεχνικαί διασημότητες.

ΜΑΡΙΚΑ ΠΑΛΑΙΣΤΗ: Πρωτοφανή επιτυχίαν εσημείωσε προχθές η «Κάρμεν» με την κ. Παλαίστη, η οποία κατεχειροκροτήθη. Συμμετέσχον επίσης ο κ. Θωμάκος, ο κ. Αγγελόπουλος και η δις Δρακάτου. Την ορχήστραν διηύθυνε ο κ. Βαλτετσιώτης με εξαιρετικήν τέχνην.

KOLYNOS SHAVING CREAM: Κάτι νέο! Η κρέμα ξυρίσματος ΚΟΛΥΝΟΣ. Κάμετε το ξύρισμά σας να είναι μία απόλαυσις.