80 χρoνια πριν… 11-XI-1937

1' 17" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΕΒΡΑΪΚΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΞΑ: Ολίγον προ μεσημβρίας ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Ιωάννης Μεταξάς εδέχθη εις το υπουργείον Εξωτερικών [όπου και το γραφείον του ως πρωθυπουργού] επιτροπήν Ισραηλιτών με επί κεφαλής τον αρχιρραβίνον Θεσσαλονίκης Δρα Κόρετς. Η επιτροπή παρέδωσε εις τον κ. Πρόεδρον της Κυβερνήσεως εντός κυλινδρικής αργυράς θήκης, διακοσμημένης με παραστάσεις κλώνων αμπέλου μετά σταφυλών, δίπλωμα εγγραφής του εις την Χρυσήν Βίβλον. Επί της θήκης υπάρχει επιγραφή «Τω Εθνικώ Κυβερνήτη Ιωάννη Μεταξά». Ο Δρ Κόρετς επιδίδων εις τον κ. Μεταξάν το δίπλωμα προσεφώνησε τούτον ως εξής: «Εξοχώτατε κ. Πρόεδρε, Λαμβάνομεν την μεγάλην τιμήν να εκφράσωμεν εις την Υμετέραν Εξοχότητα τα αισθήματα της βαθυτάτης αφοσιώσεως και προσηλώσεως των Ισραηλιτών της Ελλάδος προς την Πατρίδα, τον Ανακτα και την Εθνικήν μας Κυβέρνησιν. […].» Ο κ. Πρόεδρος της Κυβερνήσεως απήντησεν ως εξής: «Θεοφιλέστατε, και αξιότιμοι κύριοι, Σας ευχαριστώ θερμότατα διά την τιμήν την οποίαν μου εκάματε δίδοντες εις εμέ το δίπλωμα τούτο και αναγγέλλοντες εις εμέ την εγγραφήν του ονόματός μου εις την Χρυσήν Βίβλον. Σχέσεις αιώνων συνδέουσι το Ιουδαϊκόν Εθνος μετά του Ελληνικού και πάντοτε η Ελλάς εθεώρησεν ως νομοταγέστατα τέκνα της τους ενταύθα εγκατασταθέντας Ισραηλίτας όπως και οι εν Ελλάδι Ισραηλίται εθεώρησαν πάντοτε την Ελλάδα ως πατρίδα των. Η Ελλάς παρακολουθεί μετά συμπαθείας τας προσπαθείας του Ιουδαϊκού Εθνους προς αναβίωσιν και αναγέννησιν του πολιτισμού του.» [ΣΗΜ. «Φ»: Παρά τα desiderata ωρισμένων ανιστορήτων, το καθεστώς Μεταξά δεν υπήρξε αντισημιτικό. O αρχιρραβίνος Τσβι Κόρετς υπήρξε τραγική φυσιογνωμία, καθώς η ανεπάρκειά του, σε συνάρτηση και με άλλους παράγοντες, τον κατέστησε ανίκανο να σώσει τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης από τη ναζιστική λαίλαπα.]

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή