ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 17-XΙ-1937

ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΩΝ: Παρίσιοι, 16. – Τηλεγραφικαί και τηλεφωνικαί πληροφορίαι εκ Οστάνδης επιβεβαιούμεναι και εκ Βερολίνου μεταδίδουν το θλιβερόν άγγελμα τρομακτικού αεροπορικού δυστυχήματος, θύματα του οποίου υπήρξαν ολόκληρος σχεδόν η πριγκηπική οικογένεια της Εσσης, ήτοι ο Μέγας Δουξ Γεώργιος της Εσσης, η σύζυγος του Δουκός Μεγάλη Δούκισσα Καικιλία πριγκήπισσα της Ελλάδος και της Δανίας θυγάτηρ της ΑΒΥ του Πρίγκηπος Ανδρέου, τα δύο τέκνα των, ο εξαετής Λουδοβίκος – Ερνέστος και ο τετραετής Αλέξανδρος και Γεώργιος, η Μεγάλη Δούκισσα Μήτηρ Ελεωνόρα χήρα του Μεγάλου Δουκός Ερνέστου Λουδοβίκου αποβιώσαντος πρό τινων ημερών.

ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ: Σήμερον ώρα 6 μ.μ. Εις την Σχολήν «Ασκραίος» ο κ. Σπύρος Μαρινάτος θα ομιλήση με θέμα «Εισαγωγή εις τον Μινωικόν πολιτισμόν» με προβολάς φωτεινών εικόνων.

«Το 3ο ΜΑΤΙ»: Εκυκλοφόρησε το τελευταίον τεύχος της περιοδικής εκδόσεως πνευματικής καλλιεργείας και τέχνης «Το 3ο Μάτι». Το τεύχος τούτο […] πραγματεύεται με μεθοδικότητα και πρωτοτυπίαν το θέμα «Ο νόμος του αριθμού στην φύση και στην τέχνη».

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – HMS «REPULSE»: Εις το γήπεδον του Παναθηναϊκού η ποδοσφαιρική ομάς του ομωνύμου συλλόγου ηγωνίσθη χθες το απόγευμα προς την ομάδα του αγγλικού πολεμικού «Ρέπουλς», την οποίαν ενίκησε διά τερμάτων 2-1 (1-1). Τα τέρματα του Παναθηναϊκού επέτυχεν ο Πιερράκος.