ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 18-ΧΙ-1937

O ΧΑΛΙΦΑΞ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Βερολίνον, 17.- Ο λόρδος Χάλιφαξ [αντιπρόεδρος του βρετανικού υπουργικού συμβουλίου] αφίκετο ενταύθα περί ώραν 08.40 πρωινήν, διά της ταχείας αμαξοστοιχίας Καλαί – Βερολίνου. Εις τον σιδηροδρομικόν σταθμόν υπεδέχθησαν αυτόν ο εν Βερολίνω Αγγλος πρεσβευτής σερ Νέβιλ Χέντερσον και ο διευθυντής του πρωτοκόλλου του Υπουργείου των Εξωτερικών φον Μπύλωβ-Σβάντε. Ο λόρδος Χάλιφαξ επεσκέφθη βραδύτερον τον Υπουργόν των Εξωτερικών φον Νώυρατ. Το απόγευμα ο λόρδος Χάλιφαξ επεσκέφθη την Διεθνή Εκθεσιν Θήρας […]. Εις την είσοδον τον υπεδέχθησαν ο στρατηγός Γκαίριγκ [φωτογραφία]. Αύριον συνοδευόμενος υπό του φον Νώυρατ θα αναχωρήση διά το Μπερχτεσγκάντεν προς επίσκεψιν του κ. Χίτλερ. [Σημ. «Φ»: Ο λόρδος Χάλιφαξ με την πολιτική που δημόσια υποστήριζε έδωσε την εντύπωση στην γερμανική ηγεσία μιας Βρετανίας εφεκτικής στις γερμανικές αξιώσεις, μέχρι που η ηγεσία αυτή κατάλαβε –αργά– ότι είχε εμπλακεί σε έναν ανηλεή πόλεμο με τη Βρετανία αποφασισμένη να μην επιτρέψει στη Γερμανία να αναδειχθεί σε παγκόσμια δύναμη.]

Ο ΤΣΩΡΤΣΙΛ ΠΟΛΕΜΑΡΧΟΣ: (Από άρθρο του Ουίνστων Τσώρτσιλ για την επέτειο της Ανακωχής του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.) « […] Ποτέ δεν είχομεν ειρήνην, ποτέ δεν είχομεν ανακωχήν. Αυτό που έχομεν σήμερον είναι Πόλεμος, χωρίς την παρέμβασιν μεγάλων στρατών και στόλων. […] Ευρισκόμεθα εις μίαν κατάστασιν πραγμάτων, καθ’ ην, διά να ομιλήσωμεν σαφέστερον, αντιμετωπίζουν αλλήλους οι παλαιοί εκείνοι συνδυασμοί που αντεμετωπίσθησαν την ενδεκάτην ώραν της ενδεκάτης ημέρας του ενδεκάτου μηνός του 1918. […].»