80 χρoνια πριν… 25-XI-1937

1' 0" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ: Κορυτσά, 24.- Την ελληνικήν αντιπροσωπείαν και τα λοιπά μέλη του Ελληνοαλβανικού Συνδέσμου, άτινα ήλθον εις Αλβανίαν όπως συμμετάσχουν των εορτών της ανεξαρτησίας, υπεδέχθησαν εις το φυλάκιον των συνόρων, εκτός των αρχών και άλλων προσωπικοτήτων, ο Ελλην πρόξενος κ. Σεφεριάδης και ο Μητροπολίτης Ευλόγιος. [Στη φωτογραφία ο πρόξενος Γεώργιος Σεφεριάδης = Γιώργος Σεφέρης στο κτίριο του Ελληνικού Προξενείου στην Κορυτσά.]

ΑΝΤΙΠΑΛΟΤΗΤΑ ΜΟΥΣΣΟΛΙΝΙ – ΜΟΝΑΡΧΙΑΣ: Ρώμη, Νοέμβριος.- Αι μεταβολαί αι οποίαι επήλθον εις την ανωτάτην ιεραρχίαν της αυτοκρατορίας εσχολιάσθησαν ευρύτατα υπό των ενταύθα διπλωματικών κύκλων. Πράγματι αι ληφθείσαι υπό του κ. Μουσσολίνι αποφάσεις είναι ευρυτέρας σημασίας […]. Εν πρώτοις, από απόψεως τύπων, αι μεταβολαί δημιουργούν μίαν νέαν όλως κατάστασιν εν Ιταλία. Εις την θέσιν του αντιβασιλέως της Αιθιοπίας διωρίσθη ο Δουξ της Αόστης. Διά του διορισμού τούτου ο Δουξ της Αόστης τίθεται υπό την δικαιοδοσίαν του υπουργείου Ανατολικής Αφρικής και δεν ήτο διόλου λεπτόν έν μέλος της βασιλικής οικογενείας να εξαρτάται από ένα απλούν υπουργόν. Η μεταβολή προσλαμβάνει εντελώς άλλην μορφήν με τον κ. Μουσσολίνι, ως υπουργόν της ιταλικής Αφρικής. […].

ΕΞΥΠΝΑΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΑΒ: Καθημερινός διάλογος. Η νέα διατίμησις του τυρού: – πού θα παν’ όσοι την παραβούν; Εις το… κ ρ α τη τ ύ ρ ι ο ν.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή