ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 29-ΧΙΙ-1937

80-chronia-prin-amp-8230-29-chii-1937-2225377

GILBERT MURRAY: Εξεδόθη πολύ ενδιαφέρον βιβλίον «Ο Ευριπίδης και η εποχή του», του διασήμου Αγγλου ελληνιστού Γκίλμπερτ Μώρραϋ, μεταφρασθέν υπό της καθηγητρίας Ε. [υθαλίας] Γιαννά και εγκριθέν υπό του υπουργείου Παιδείας. Πωλείται εις την Εκθεσιν του Βιβλίου και εις όλα τα βιβλιοπωλεία. [Στη φωτογραφία, ο αυστραλιανής καταγωγής ελληνιστής Gilbert Murray.]

ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΤΑ ΤΗΣ ΕΟΝ: Την μεσημβρίαν της Παρασκευής [31 Δεκεμβρίου 1937] εις τον προ του υπουργείου Διοικήσεως χώρον θα γίνη η ορκωμοσία της πρώτης φάλαγγος της Εθνικής Οργανώσεως της Ελλάδος [Νεολαίας, ΕΟΝ], της «Φάλαγγος Διοικήσεως Ανωτάτων Σχολών», της οποίας φαλαγγίται είναι 500 φοιτηταί και 300 φοιτήτριαι. Η ορκωμοσία θα γίνη ενώπιον του Προέδρου της Κυβερνήσεως και Αρχηγού της Εθνικής Οργανώσεως Νεολαίας της Ελλάδος κ. Ιωάννου Μεταξά. [Επικεφαλής] ο γενικός κυβερνητικός επίτροπος της ΕΟΝ κ. Αλ. Κανελλόπουλος. Θα ακολουθήση παρέλασις διά της οδού Πανεπιστημίου.

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εκυκλοφόρησε κατ’ αυτάς πραγματεία του κ. Μιχ. Δ. Στασινοπούλου, Παρέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπό τον τίτλον «Θεωρία της ατομικής διοικητικής πράξεως». [Σημ. «Φ»: Πρόκειται για τον αντιταχθέντα στη δικτατορία της 21ης Απριλίου και αργότερα εκλεγέντα Πρόεδρο της Δημοκρατίας.]

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ:  [Ρεκλάμα.] Παιγνίδια, Αφοί Κουτσογιάννη και Σία. Σταδίου – Μπενάκη (γωνία) Αθήναι.

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ:  [Ρεκλάμα.] Κονιάκ, Ούζο, Λικέρ Υιοί Παναγιωτάκη. Κεντρικόν Ευριπίδου 25, πρατήριον Πλατ. Αγάμων.

ΞΥΡΙΣΤΙΚΑ:  [Ρεκλάμα.] Μετά το ξύρισμα: TARR [της] Scherk. Οχι πλέον φλογώσεις, λειχήνες, μολύνσεις, αλλά δέρμα υγειές και λείο.