ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 8/9-I-1938

80-chronia-prin-amp-8230-8-9-i-1938-2226653

ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ: Παρίσιοι, 8.- Μετά την εξαγγελθείσαν απόφασιν της Ιταλίας να ναυπηγήση δύο εισέτι θωρηκτά των 35.000 τόννων [….] ήδη αναμένεται επέκτασις του προγράμματος των ναυτικών εξοπλισμών ώστε η Γαλλία να μη ευρεθή εις μειονεκτικήν θέσιν έναντι της Ιταλίας. Ηδη ναυπηγούνται υπό της Γαλλίας δύο θωρηκτά των 35.000 τόννων, τα οποία θα καθελκυσθούν ολίγον μετά την πλήρη ναυπήγησιν των δύο ιταλικών θωρηκτών «Λιττόριο» και «Βιτόριο Βενέτο». [Στη φωτογραφία το «Vittorio Veneto», τo 1940.] Η Αγγλία και η Γαλλία δεν δύνανται να αφήσουν απαρατήρητον την χειρονομίαν του κ. Μουσσολίνι, δεδομένου ότι αμφότεραι αι χώραι έχουν συμφέροντα εν Μεσογείω τα οποία είναι σημαντικώτερα από τα της Ιταλίας. […] Ο εν Ρώμη ανταποκριτής της «Φιγκαρώ» λέγει ότι η ιταλική χειρονομία ενισχύει τον άξονα Βερολίνου – Ρώμης. […] Ο «Εσπερινός Ταχυδρόμος» (Corriere della Sera) του Μιλάνου λέγει ότι η προσωνυμία «Μεσογειακός Στόλος» δεν συμβιβάζεται πλέον προς τα πράγματα διότι η Ιταλία έχει ήδη μέγαν στόλον ανάλογον προς το γόητρόν της ως μεγάλης Δυνάμεως.

ΑΞΩΝ: Ρώμη, 7.- Εδημοσιεύθη σήμερον επίσημος ανακοίνωσις βεβαιούσα το ταξίδι του Γερμανού Καγκελλαρίου [Χίτλερ] εις την Ιταλίαν κατά την προσεχή άνοιξιν.

ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ: Σήμερον [9 Ιανουαρίου 1938] τελούνται οι γάμοι της Α. Β. Υ. του Διαδόχου του ελληνικού θρόνου πρίγκηπος Παύλου μετά της Α. Β. Υ. της πριγκηπίσσης Φρειδερίκης του Αννοβέρου, της Μεγάλης Βρεττανίας και Ιρλανδίας.