ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 22/23-I-1938

80-chronia-prin-amp-8230-22-23-i-1938-2229207

Ο ΜΟΙΡΑΙΟΣ ΓΚΑΜΕΛΕΝ: Λονδίνον, 22.- Ο διορισμός του στρατηγού Γκαμελέν ως αρχηγού του επιτελείου της Εθνικής Αμύνης εν Γαλλία σχολιάζεται ευρέως υπό των εφημερίδων. Ο «Ημερήσιος Tηλέγραφος» τονίζει ότι ο διορισμός ούτος καταδεικνύει σαφώς την απόφασιν της Γαλλίας να λάβη μέτρα προς εξασφάλισιν της αμύνης της χώρας. […] Το «Νταίηλυ Εξπρές» λέγει ότι από της εποχής του Ναπολέοντος δεν υπήρξεν εν Γαλλία παρόμοιος θεσμός. [Σημ. «Φ»: Ο στρατηγός Γκαμελέν θεωρήθηκε ως ο κατ’ εξοχήν στρατιωτικός υπεύθυνος για την ήττα της Γαλλίας το 1940. Πηγή φωτογραφίας ΒΝF.]

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ: Λονδίνον, 21.- Τηλεγραφούν εξ Ουασιγκτώνος ότι η Βουλή απεδέχθη διά 283 ψήφων, κατά 15, τον κανονικόν ναυτικόν προϋπολογισμόν του 1938, προβλέποντα πιστώσεις 553 εκατομμυρίων δολαρίων. Διά της πίστεως ταύτης θα ναυπηγηθούν δύο νέαι μεγάλαι μονάδες. Ο πρόεδρος Ρούσβελτ κατήγαγεν ούτω σημαντικήν επιτυχίαν, η οποία δεικνύει και τας διαθέσεις της Βουλής υπέρ της ενισχύσεως της από θαλάσσης αμύνης της χώρας.

THEODORE LESLIE SHEAR: Χθες το απόγευμα [22 Ιανουαρίου 1938] αφίκετο εξ Αμερικής μέσω Πατρών ο Διευθυντής της ενταύθα Αμερικανικής Σχολής κ. Σήαρ, τον οποίον υπεδέχθησαν εις τον σιδηροδρομικόν σταθμόν πολλοί αρχαιολόγοι. Αι υπό την διεύθυνσιν του κ. Σήαρ ανασκαφαί της Αρχαίας Αγοράς θα αρχίσουν αύριον την πρωίαν.