ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 3.VI.1938

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Μετά το ισχυρόν πλήγμα, το οποίον κατεφέρθη προσφάτως υπό των αρμοδίων υπηρεσιών του Σώματος της Αστυνομίας Πόλεων κατά του Κομμουνιστικού Κόμματος διά των ομαδικών συλλήψεων, την 17ην Απριλίου, των μελών της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος και άλλων κομμουνιστικών οργάνων -Σκλάβαινα, Παρτσαλίδη, Νεφελούδη- νέον συντριπτικόν πλήγμα κατεφέρθη υπό των αρμοδίων υπηρεσιών του Σώματος Χωροφυλακής αυτήν την φοράν, κατά του ετέρου σκέλους της Κομμουνιστικής οργανώσεως, διά της ανακαλύψεως του παραρτήματος του Πολιτικού Γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος εν Θεσσαλονίκη και της συλλήψεως των εις την δύναμιν αυτού ανηκόντων κομμουνιστών. [Εις την ανατρεπτικήν δράσιν του] ενισχύετο ικανώς και υπό ενίων παλαιών πολιτευομένων, οι οποίοι εξηκολούθησαν την παλαιάν συμμαχίαν και συνέχισαν την τακτικήν της δημιουργίας Λαϊκών Αντιδικτατορικών Επιτροπών. Εκ των κατασχεθέντων αρχείων και άλλων στοιχείων, ήλθον εις φως πλείσται όσαι ενέργειαι του «Λαϊκού Μετώπου» και της δημιουργίας του «Αγροτικού Λαϊκού Μετώπου» με βάσιν την παλαιάν και γνωστήν συμμαχίαν Σκλάβαινα – Σοφιανοπούλου, του τελευταίου ως δήθεν εκπροσώπου του Κομμουνιστικού Κόμματος. Συνελήφθησαν, μεταξύ άλλων, οι Κωνστ. Μπασιάκος, Ορφεύς Οικονομίδης, Αλέξανδρος Β. Ιωαννίδης, Νικόλαος ή Μιλτιάδης ή Τάσος Μουτούκιας, Γεώργιος Δρακόπουλος, Μαρία Κόχυλα, Γεώργιος Ταλαμίδης, Νικόλαος Σούστας, Αλέξιος Ρούτσος και Κωνσταντίνος Γαβριηλίδης αγροτικός βουλευτής και αρχηγός του Αγροτικού Κόμματος.

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΝ ΧΑΣΑΝΙΟΥ: Μετά πάσης επισημότητος εγένετο χθες την 11ην πρωινήν η κατάθεσις του θεμελίου λίθου του Πολιτικού Αερολιμένος Αθηνών εις τον συνοικισμόν Κομνηνών (Χασάνι). Εις την τελετήν παρέστησαν η Α. Μ. Ο Βασιλεύς […] ο Πρωθυπουργός κ. Ι. Μεταξάς […] ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου αντιστράτηγος κ. Παπάγος […] Ολόκληρος η έκτασις από του Αγίου Κοσμά έως το τέρμα του Αεροδρομίου ήτο σημαιοστόλιστος.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΑΠΩΝΙΑΣ – ΕΣΣΔ: Λονδίνον, 2. – Τηλεγραφούν εκ Τόκιο ότι σήμερον (χθες) ο εκεί πρεσβευτής των Σοβιέτ έσχε μακράν συνομιλίαν μετά του νέου επί των Εξωτερικών υπουργού κ. Ουγκάκι. Κατά την συνομιλίαν ταύτην ο πρεσβευτής των Σοβιέτ εξέθεσεν ωρισμένας προτάσεις της κυβερνήσεώς του διά την ρύθμισιν όλων των μεταξύ των δύο χωρών εκκρεμών ζητημάτων. Πρόκειται περί αντιπροτάσεων εις προτάσεις τας οποίας υπέβαλεν ο εν Μόσχα Ιάπων πρεσβευτής προς την Σοβιετικήν κυβέρνησιν.