ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο ολόκληρο «νομοσχέδιο» οι «νομοτεχνικές βελτιώσεις»

neo-olokliro-nomoschedio-oi-nomotechnikes-veltioseis-2134907

Με αυτόνομο νομοθέτημα ισοδυναμούν οι αλλαγές που επιφέρουν υπουργοί στο υπό ψήφιση κρισιμότατο και γεμάτο σκληρά μέτρα πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Η μέθοδος είναι παραπλανητικά «απλή»: κατατίθενται με τη μορφή «νομοτεχνικών βελτιώσεων», αλλά πολλές εξ αυτών αποτελούν ουσιαστικά νέες ρυθμίσεις.

Είχε ήδη μιλήσει ο πρώτος εκ των πολιτικών αρχηγών, ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ Δημ. Κουτσούμπας – ένδειξη ότι η διήμερη κοινοβουλευτική διαδικασία βρισκόταν λίγο πριν από την ολοκλήρωσή της και οι εν λόγω «νομοτεχνικές» απαριθμούσαν 23 σελίδες γεμάτες από 130 αλλαγές-τροποποιήσεις, αθώες ή και «ύποπτες», ενώ δεν έλειψαν ως γνωστόν και μείζονος σημασίας «Παραρτήματα», με λίστες υπό «αξιοποίηση» δημοσίων φορέων. (Μεταξύ των «υπόπτων»; Η πρόβλεψη για επίσπευση του χρόνου υλοποίησης φορολόγησης αγαθών ή προϊόντων, όπως η μπύρα και η χρήση Ιντερνετ). Μάλιστα, είχε μιλήσει ο κ. Κουτσούμπας όταν ο υπουργός Οικονομικών σε νέα του παρέμβαση ανακοίνωνε και νέες «νομοτεχνικές βελτιώσεις», ακόμα και στην … αιτιολογική Εκθεση του σχεδίου νόμου.

Σύμφωνα με την εκδοχή του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ Ν. Δένδια (σε παρέμβασή του, στις 15:45) οι νομοτεχνικές βελτιώσεις ήταν πλέον περισσότερες από 160.

Καταγράφονται ενδεικτικά παραδείγματα του περιεχομένου αυτών των αλλαγών, που εκτός των άλλων καταδεικνύουν άλλοτε προχειρότερα κατά την νομοθέτηση στην πρώτη φάση της, και άλλοτε διάθεση να μην υπάρχει σαφήνεια ως προς τι «μεταρρυθμίζεται»-αντικαθίσταται-τροποποιείται:

«Το τέταρτο, πέμπτο, έκτο, έβδομο και ένατο εδάφιο της τροποποιούμενης με την παράγραφο 3 του άρυρου 170, της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.4369/2016 (Α’33), τροποποιούνται ως εξής» (ακολουθεί ολόκληρο άρθρο).

«Στην περίπτωση ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 189, οι λέξεις «για κάθε ανάθεση που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας ή» αντικαθίστανται με τις λέξεις «που συνάδει με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς και των ευρωπαϊκών κανόνων, όπως ερμηνεύονται από τη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ και την ερμηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής της 1.8.2006 (ΕΕ C 179/2)».

«Στην παράγραφο 2 του άρθρου 213 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Οι ανωτέρω εξαιρούνται από κάθε άλλή διάταξη που εφαρμόζεται σε νομικά πρόσωπα που έχουν ταξινομηθεί ως Φορείς Γενικής Κυβέρνησης».

«Στο τέλος της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 33, η φράση «της περ. η’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του παρόντος», αντικαθίσταται με τη φράση «της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του παρόντος». Και, ακόμα:

«Η παράγραφος 3 του άρθρου 61 αναριθμείται σε παράγραφο 4 και προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Η περίπτωση ιβ’ της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001, όπως προστέθηκε με το άρθρο έκτο του ν. 4379/2016 (Α’ 63), καταργείται από τότε που ίσχυσε».

Και επειδή, προφανώς, νομοτεχνικές βελτιώσεις σε άρθρα είναι κάπως συνηθισμένο, προωθήθηκαν και νομοτεχνικές βελτιώσεις επί νομοτεχνικών βελτιώσεων. Αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Στην υπ’αριθμ. 59 νομοτεχνική βελτίωση του Υπουργείου Οικονομικών στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (ΑΡΘ. 196 ΠΑΡ.7) – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΑΙΠΕΔ, στον αύξοντα αριθμό 1, στο ΟΝΟΜΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ/Διεύθυνση η φράση «ΕΡΤ ΠΕΡΑΙΑ» αντικαθίσταται με τη φράση «ΕΡΤ-ΠΕΡΑΙΑ-ΜΙΚΡΑ», στο ΑΒΚ προστίθεται η φράση «3206 & ΕΡΤ» και στο ΔΗΜΟΣ / Περιοχή ή φράση «Περαία» αντικαθίσταται με τη φράση «Περαία – Μίκρα».