ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πανεπιστημιακό τμήμα δέσμιο παθογενειών

Πανεπιστημιακό τμήμα δέσμιο παθογενειών

Στο τμήμα, ελλείψει προσωπικού, κάποια μαθήματα δεν πραγματοποιούνται, δεν υπάρχει φοιτητική εστία και εστιατόριο, πολλοί φοιτητές του διακόπτουν τις σπουδές τους, το τμήμα δεν διαθέτει βιβλιοθήκη. Τα στοιχεία αφορούν το τμήμα Μουσειολογίας στον Πύργο, η συγχώνευση και η μεταφορά του οποίου στην Πάτρα από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος προκαλεί αντιδράσεις τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από κυβερνητικούς τοπικούς βουλευτές. Ωστόσο τα προβλήματα που αποτυπώνουν φοιτητές του τμήματος αλλά και ο πρύτανης του Παν. Πατρών –στο οποίο ανήκει το τμήμα– παρουσιάζονται και σε πολλά άλλα περιφερειακά τμήματα που ιδρύθηκαν άκριτα. 

Ειδικότερα, περίπου 80 φοιτητές του πρώτου και του δευτέρου έτους του τμήματος σε επιστολή τους περιγράφουν δυσλειτουργίες – ελλείψεις, οι οποίες καθιστούν ιδιαίτερα δυσχερή τη λειτουργία του. Ενδεικτικά, όπως λένε, «το τμήμα είναι αφενός μεν υποστελεχωμένο από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, αφετέρου δε, το ήδη υπάρχον προσωπικό είναι προσωρινό, με αποτέλεσμα πολλά μαθήματα, όπως προβλέπονται ανά εξάμηνο στο πρόγραμμα σπουδών, που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Μουσειολογίας, να μη διεξάγονται καθόλου ή να μετατίθενται χρονικά σε επόμενα εξάμηνα. Συνεπεία της ως άνω κατάστασης, διογκώνεται η ύλη και καθίσταται αδύνατη η ολοκλήρωση των σπουδών στον προβλεπόμενο χρόνο των 4 ετών».

Παράλληλα, το κτίριο όπου γίνονται τα μαθήματα είναι παλιό με σημαντικές φθορές –παλαιότερα λειτουργούσε ως σχολείο–, οι δε χώροι υγιεινής βρίσκονται σε πολύ άσχημη κατάσταση, ενώ τα μαθήματα γίνονται στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτιρίου, με μέγιστη χωρητικότητα μόλις 70 ατόμων, αφού οι υπόλοιπες αίθουσες δεν επαρκούν, ούτε διαθέτουν την απαραίτητη χωρητικότητα. Χαρακτηριστικά, οι φοιτητές περιγράφουν στην επιστολή τους: «Ακολούθως, το εν λόγω πανεπιστημιακό τμήμα δεν διαθέτει καν βιβλιοθήκη, ούτε υπολογιστές και εκτυπωτές, γεγονός που δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα σε εμάς τους φοιτητές, αφού είναι πρακτικά αδύνατη η ανέρευση της απαραίτητης βιβλιογραφίας για τις εργασίες μας, ενώ η εύρευση του απαραίτητου υλικού για τη σύνταξη εργασιών εναπόκειται στα μέσα που διαθέτει κάθε φοιτητής, δηλαδή γίνεται μόνο με τη χρήση προσωπικού wifi του κάθε φοιτητή».

Οι φοιτητές ζητούν από το υπουργείο και την ηγεσία του Παν. Πατρών την επίλυση των προβλημάτων. Από την πλευρά του, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας, ανέφερε στην «Κ» ότι στο τμήμα υπάρχουν δύο κατηγορίες φοιτητών. Οσοι τώρα βρίσκονται στο πρώτο ή στο δεύτερο έτος των σπουδών τους και εκείνοι που είχαν εισαχθεί όταν το τμήμα ήταν ΤΕΙ, πριν από το 2019. Οι τελευταίοι ήταν 1.500 και φέτος δήλωσαν μαθήματα μόνο οι 450, και σύμφωνα με τον κ. Μπούρα οι υπόλοιποι έχουν σταματήσει να είναι ενεργοί στις σπουδές τους.