ΠΛΗΡΩΜΉ
Πάγιες εντολές πληρωμής με άδειους λογαριασμούς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σημάδι έλλειψης ρευστότητας των νοικοκυριών αποτελεί η αύξηση του αριθμού των απορρίψεων που καταγράφεται στις πάγιες εντολές πληρωμής λογαριασμών, οι οποίες σύμφωνα με στοιχεία της ΔΙΑΣ αυξήθηκαν κατά 29,5% το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.