Αλέξης Παπαχελάς

Αλέξης Παπαχελάς

RSS

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡO

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελληνικό φλέγμα και βρετανικό δράμα

Η Μεγάλη Βρετανία ήταν πάντοτε ένα υπόδειγμα για τους οπαδούς του δυτικού πολιτικού πολιτισμού. Οι θεσμοί άντεχαν στο πέρασμα των αιώνων, η πολιτική της αντιπαράθεση μπορούσε να γίνει σκληρή, αλλά ποτέ πέρα από κάποια όρια.