ΧΡΗΣΗ ΚΑΜΕΡΑΣ

Δίπλωμα οδήγησης: Θεωρητικές εξετάσεις στα 17 και χρήση κάμερας – Οι δέκα βασικοί άξονες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στις θεωρητικές εξετάσεις θα μπορούν να συμμετάσχουν με τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας τους οι υποψήφιοι οδηγοί ενώ όταν γίνονται 18 θα έχουν δικαίωμα, όπως συμβαίνει σήμερα, να δηλώσουν συμμετοχή στη διεξαγωγή της πρακτικής δοκιμασίας για την απόκτηση άδειας οδήγησης.