Τασούλα Καραϊσκάκη

Τασούλα Καραϊσκάκη

RSS

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡO

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το αρραγές βέλος του χρόνου

N​​αι, αλλάζουμε ώρα στις 28 Οκτωβρίου. Στη συνέχεια, οι χώρες τις Ε.Ε. θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα διατηρήσουν μόνιμα τη θερινή ή τη χειμερινή ώρα και στις 31η Μαρτίου 2019 θα συντελεστεί το τελευταίο υποχρεωτικό πέρασμα στη θερινή ώρα. Οσες χώρες επιλέξουν ως μόνιμη τη χειμερινή ώρα θα μετακινήσουν για τελευταία φορά τους δείκτες των ρολογιών τους μία ώρα πίσω στις 27 Οκτωβρίου 2019.